97/10/26 چهارشنبه 18:14
باکس ورورد
آمار بازدید
97/10/26
بازدید: ٢٩١۴
آگهی: ١١

97/10/25
بازدید: ٣٣۴۵
آگهی: ۴

97/10/24
بازدید: ٢٩٢٧
آگهی: ۴

97/10/23
بازدید: ٣٠٣٩
آگهی: ١

97/10/22
بازدید: ٣۴٨١
آگهی: ٠

97/10/21
بازدید: ٢٩٠٢
آگهی: ١

97/10/20
بازدید: ٣۶۴٧
آگهی: ١٠

شرکت نظافتی،خدماتی نگین باشماره ثبت203924 8851

شرکت نظافتی،خدماتی نگین باشماره ثبت203924 8851
ترفندهای بسیاری برای جذب مشتری وجوددارد.ازجمله قیمت های خیلی پایین که کیفیت هم درآن پایین است.
امورنظافتی خودرابه شرکت نگین بسپارید
نظافت منزل ومحل کار-------------------نظافت راه پله--------------مراقبت ازسالمندوکودک----------
شمال:22610468
جنوب:33301235
مرکز: 33305727
شرق:19-77515518
غرب:88545617
مدیریت:09039590040-09039590050


خدماتی،نظافتی،نگین،نیرو،پذیرایی،خدماتی،نظافتی،شرکت،شماره ثبت
پایان تاریخ انقضا


آگهی های بروزرسانی شده

تمام حقوق محفوظ و متعلق به می باشد ©

طراحی سایت توسط ضابط