98/02/04 چهارشنبه 20:44
باکس ورورد
آمار بازدید
98/02/04
بازدید: ٢٢٩٩
آگهی: ١

98/02/03
بازدید: ١٩۶٨
آگهی: ٠

98/02/02
بازدید: ۴٠٨٣
آگهی: ٢

98/02/01
بازدید: ١۶٢۴
آگهی: ١

98/01/31
بازدید: ١٧۶٧
آگهی: ١

98/01/30
بازدید: ٣٨۶٨
آگهی: ٠

98/01/29
بازدید: ١٨٠٣
آگهی: ١

بهترین فرصت خرید زمین

ویژه دسته بندی
بهترین فرصت خرید زمین

آگهی مزایده ثبت شده در روزنامه کائنات ایران زمین مورخه 07/11/ 1390
پلاک ثبتی
زمین به شماره 28263 بخش 11 تهران شامل شش دانگ یک قطعه زمین معرف به ارنجه رود که
به صورت بایر و مساحت آن 29800متر مربع و در قریه بوجان لواسان کوچک بخش 11 قرار
گرفته است و حدود اربعه آن در نامه شماره 9812مورخ 19/10/1364 در اداره ثبت فشم
مشخص میباشد (که حدود اربعه در روزنامه کائنات ایران زمین به صورت دقیق مشخص شده )ارزش
پایه حراج و مزایده پلاک ثبتی شماره 28263 مبلغ 25330000000 ریال میباشد که قیمت
پایه حراج هر متر آن معادل 85000 تومان میباشد
برای توضیح بیشتربا شماره
09125331784 یا 09125158297 تماس بگیرید مزایده در تاریخ 10/8/1390 ساعت 10:30 صبح
در داد گاه لواسانات شعبه اول برگزار میگردد
( ایده ال برای تفکیک به قطعات کوچک و
ویلال سازی به جهت شرایط خوب منطقه ای که زمین در آن واقع شده )فروش زمین در لواسان,قیمت استثنائی زمین در لواسان,فرصت طلائی خرید زمین در لواسان,خرید زمین با متراژ بالا , سود فراوان به علت شرایط ویژه,ویلا
پایان تاریخ انقضا


آگهی های بروزرسانی شده

تمام حقوق محفوظ و متعلق به می باشد ©

طراحی سایت توسط ضابط