98/02/05 پنجشنبه 22:41
باکس ورورد
آمار بازدید
98/02/05
بازدید: ۵۵٠۵
آگهی: ٠

98/02/04
بازدید: ٢٧٣۴
آگهی: ١

98/02/03
بازدید: ١٩۶٨
آگهی: ٠

98/02/02
بازدید: ۴٠٨٣
آگهی: ٢

98/02/01
بازدید: ١۶٢۴
آگهی: ١

98/01/31
بازدید: ١٧۶٧
آگهی: ١

98/01/30
بازدید: ٣٨۶٨
آگهی: ٠

سندبلاست ورنگ هرسطحی

سندبلاست ورنگ هرسطحی
متال اسپری ( متالایز)

کاربرد متالایز بر سطحی که دائم در داخل آ ب بوده و جربان و فشار آب در آنجا باشد مثل دریچه های سد ، لوله های و کانال ها و پوشش های فلزی سد ها و …آماده سازی سطح به جهت پاشش متال اسپری (متالایز) بسیار حائز اهمیت بوده و تمیزی سطح به میزان حد اقل SA2-1/2 و زبری سطح مطایق با دستگاه Rugotest No 3 به میزان BN10a مورد نیاز میباشداین پوشش رو کش مقاومی بر سطح کار ایجاد مینماید که از ایجاد خورندگی جبوگیری مینماید و بعد از آن میتوان رنگ ZINC RICH EPOXY PRIMER را به زخامت 70 تا 100 میکرون اعمال کرد و مجدد میتوان COAL TAR EPOXY به زخامت 240 میکرون در دولایه 120 میکرونی اعمال گردد

پوشش زینک اتیل سلیکات

زنگ اتیل سلیکات سه جزئی که شامل محلول اتیل سلیکات و ریتاردر و پودر روی میباشد که برای آماده سازی سطح به جهت پوشش اتیل سلیکات بسیار حائز اهمیت بوده و تمیزی سطح به میزان حد اقل sa 2-1/2 و زبری سطح مطابق با دستگاه rugotest No3 به میزان BN10a موزد نیاز میباشد و این رنگ با دستگاه air less بر مینای خروجی 100bar تنظیم شود و از نازل با سایز مناسب 0023″ الی 0019″ جهت پاشش استفاده شود و میزان فاصله دست نقاش 35 سانتی متر از سطح کار باشد و رنگ اتیل سلیکات را باید به صورت منظم و یکنواخت پاشیده شود در غیر این صورت بعد از خشک شدن شاهد زبری بر روی فیلم رنگ خواهیم بود و رنگ اتیل سلیکات تا ضخامت 70 میکرون میباشد و از اعمال ضخامت بیشتر باید خود داری کرد و پوشش بیشتر باعث ترک خردگی و در نهایت عدم چسبندگی را در بر خواهد داشت رنگ اتیل سلیکات برای خشک شدن نیاز به رطوبت دارد و اگر رطوبت لازمه وجود نداشته باشد از ایجاد رطوبت مصنوعی به جهت خشک شدن پوشش استفاده نماییم که همان شیوه ی مرطوب نمودن سطح میباشد


سندبلاست درمحل رنگ برداری فلزات تجهیزات سندبلاست لوله سندبلاست سندبلاست کارخانه سیمان سندبلاست دریچه سد اسکلت فلزی برج اسکلت هتل نقاش
پایان تاریخ انقضا


آگهی های بروزرسانی شده

تمام حقوق محفوظ و متعلق به می باشد ©

طراحی سایت توسط ضابط