97/11/26 جمعه 23:03
باکس ورورد
آمار بازدید
97/11/26
بازدید: ١٩٣٣
آگهی: ٢

97/11/25
بازدید: ۵٠٠٣
آگهی: ١

97/11/24
بازدید: ٢١۴٠
آگهی: ٠

97/11/23
بازدید: ٢۴۶٧
آگهی: ٠

97/11/22
بازدید: ۶١٩۶
آگهی: ٨

97/11/21
بازدید: ٢٣٩٢
آگهی: ٢

97/11/20
بازدید: ٢٢٢٠
آگهی: ١

ايزو صنعت غذايي- ايزو HACCP- ايزو 22000

ویژه دسته بندی
ايزو صنعت غذايي- ايزو HACCP- ايزو 22000
HACCPHACCP به معناي " تجزيه وتحليل خطر ونقطه کنترل بهراني" است ويک سيستم بهداشتي در مديريت کيفيت در صنايع غذايي محسوب مي گردد

HACCP را ميتوان يک سيستم کنترلي ويکي از راه کار هاي عملي در پيشبرد اهداف بهداشت مواد غذايي دانست که در طول زنجيره مواد غذايي(از توليد کننده اوليه تا مصرف کننده نهايي )داراي کار برد بوده وبا استفاده از آن نسبت به کيفيت بهداشتي فرآيند هاي غذايي اطمينان حاصل ميگردداز ديدگاه کاربردي، HACCP کليه خواسته هاي Good Manufacturing Practices))GMP و (Good Hygiene Practices ) GHPرا در بر گرفته وتمامي جنبه هاي بهداشت مواد غذايي را تحت پوشش قرار ميدهدتماس با شرکت راژمان

تلفن: 22656998 ، 22656997

فکس: 22657112

وبسايت: www.rajmaniso.com ، www.isorajman.com

کورش حالت - مشاور و سرمميز سيستم هاي مديريت

همراه: 09128306178


استاندارد ایزو 9001,انواع ایزو,ایزو 10002,ایزو 10004,ایزو 10015,ایزو 14000,ایزو 14001,ایزو 18001,ایزو 22000,ایزو 27000,ایزو 50001,ایزو 9001,ایزو 9001 چیست,ISO 14000,اخذ 9001,اخذ C
پایان تاریخ انقضا


آگهی های بروزرسانی شده

تمام حقوق محفوظ و متعلق به می باشد ©

طراحی سایت توسط ضابط