98/03/30 پنجشنبه 20:38
باکس ورورد
آمار بازدید
98/03/30
بازدید: ٢۵١٨
آگهی: ١

98/03/29
بازدید: ٣۶۶۵
آگهی: ٣

98/03/28
بازدید: ١٨۵٢
آگهی: ٢

98/03/27
بازدید: ٢۵٢۵
آگهی: ١

98/03/26
بازدید: ۵١۶٨
آگهی: ٣

98/03/25
بازدید: ٢١٨٩
آگهی: ٠

98/03/24
بازدید: ٢٣۶۴
آگهی: ٠

چربی گیر

چربی گیر
شرکت پارس محیط پالا طراح و مجری انواع چربی گیر های قابل استفاده در تعمیر گاهها،کارواش ها،آشپز خانه های صنعتی و نیمه صنعتی صنایع لبنی ،کشتارگاه ها و آمادگی خدمات رسانی به تمامی صنایع وابسته اعلام میداردچربی گیری فرایندیست که به واسطه مهیا نمودن زمان مناسب باعث خروج ذرات چربی معلق در آب یا فاضلاب می شود انواع چربی گیر های تولیدی شرکت پارس محیط پالا:

DAF : فرایند خروج ذرات چربی توسط هوای فشرده

CPI : فرایند خروج ذرات چربی به واسطه صفحات درگیر کننده ( لاملا)

API : فرایند خروج ذرات چربی بصورت ثقلی با زمان ماند مناسب

IGF : فرایند خروج ذرات چربی از فاز مایع توسط گاز


چربی گیر،تصفیه روغن،تصفیه روغن آشپز خانه،چربی گیر آشپز خانه،سپتیک،روغن گیری،DAF,CPI,API,IGF ،چربی گیر ثقلی،
پایان تاریخ انقضا


آگهی های بروزرسانی شده

تمام حقوق محفوظ و متعلق به می باشد ©

طراحی سایت توسط ضابط