97/01/31 جمعه 11:27
باکس ورورد


ثبت نام
کلمه عبور جدید
آمار بازدید
97/01/31
بازدید: ٩٩۴

97/01/30
بازدید: ٢٧۴٠

97/01/29
بازدید: ۵۶٣٣

97/01/28
بازدید: ١٧٨۵

97/01/27
بازدید: ٢۶٨۶

97/01/26
بازدید: ۴٣٣٧

97/01/25
بازدید: ۵٨٣۴

Kurdtel Co Ltd - Iraq - Sulaimaniayh - شرکت موبایل کورد تل

ویژه دسته بندی
Kurdtel Co Ltd - Iraq - Sulaimaniayh - شرکت موبایل کورد تل
Kurdtel communications is the first leading company in Iraq Kurdistan for providing fixed Telecommunication services widely Our company was established on (2001)as a joint effort between Kurdistan Regional Government The private sector to operate and develop Sulaimaniayh PSTN to introduce all the services for our subscribers efficiently effectively to maintain a long term partnership
Kurdtel Co. Ltd - Iraq - Sulaimaniayh – Khanaqa building شرکت موبایل کورد تل
پایان تاریخ انقضا


آگهی های بروزرسانی شده

تمام حقوق محفوظ و متعلق به می باشد ©

طراحی سایت توسط ضابط