97/07/28 شنبه 21:00
باکس ورورد


ثبت نام
کلمه عبور جدید
آمار بازدید
97/07/28
بازدید: ٣٣٠٢

97/07/27
بازدید: ٣١٢۵

97/07/26
بازدید: ٣٣٣۵

97/07/25
بازدید: ۴٠١٢

97/07/24
بازدید: ٣٨٣٣

97/07/23
بازدید: ٢٧٠٣

97/07/22
بازدید: ۴٠١٢

تبلیغات رایگان اینترنتی، پیامکی و نیازمندی های ایرانی آگهی بازاركسب و کار-TradeIranian in Canadaتورنتو کانادا-Torontoمهاجرت تجاری به کانادا(سازمان امور مهاجرتی خانم مژگان رحمانی خضری)

مهاجرت تجاری به کانادا(سازمان امور مهاجرتی خانم مژگان رحمانی خضری)

ویژه دسته بندی
مهاجرت تجاری به کانادا(سازمان امور مهاجرتی خانم مژگان رحمانی خضری)
هدف از برنامه مهاجرت تجاری کانادا جذب صاحبان باتجربه و موفق تجارت ها و مشاغل آزاد است. دولت کانادا معتقد است این افراد می توانند نقشی مهم و سازنده در پیشرفت اقتصادی کانادا داشته باشند. اشخاصی که می‌توانند تحت برنامه مهاجر تجاری برای اقامت در کانادا اقدام کنند به سه دسته مجزا تقسیم می‌شوند که هریک قوانین خاص خود را دارا هستند. این سه دسته و شرایط هرکدام عبارتند از:
سرمایه‌گذاران (Investors)
برای اینکه بتوانید به عنوان یک مهاجر سرمایه گذار ویزای اقامت دائم کانادا را دریافت کنید، باید شرایط زیر را احراز نمایید:
*
دارا بودن حداقل 2 سال سابقه کار تجاری ( این سابقه کار می تواند به شکل اداره حداقل 5 کارمند یا کارگر تمام وقت برای یک مدت حداقل 2 ساله در طی 5 سال پیش از اقدام به مهاجرت، مدیریت بیزنسی مورد تایید به مدت حد اقل 2 سال در طی دوره 5 ساله پیش از اقدام به مهاجرت، و یا ترکیبی از این دو باشد).
* داشتن دارایی خالص (منقول و غیر منقول) به میزان حداقل 800,000 دلار کانادا (به تنهایی و یا در جمع با دارایی همسر همراه‌) که به صورت قانونی کسب شده است و تمایل به سرمایه‌گذاری 400,000 دلار از این دارایی در کانادا. این مبلغ به مدت 5 سال در اختیار دولت کانادا قرار می گیرد و دولت کانادا برگشت اصل پول به سرمایه گذار را پس از دوره 5 ساله تضمین می کند. (امکان استفاده از تسهیلات سرمایه‌گذاری معتبر برای فراهم کردن مبلغ سرمایه‌گذاری وجود دارد.
* پول و سرمایه کافی برای تامین مخارج زندگی در کانادا و حمایت از خود و خانواده خود پس از ورود به کانادا، در اختیار دارید.
* کسب حداقل 35 امتیاز بر اساس سیستم امتیازدهی و گزینش مهاجران تجاری
* قبولی در معاینات پزشکی و تحقیقات امنیتی
کارآفرینان (Entrepreneurs)
افرادی که تجربه بیزنسی داشته و با تکیه بر این تجربه و سرمایه خود قادرند در کانادا شغل ایجاد کرده و تملک و اداره کسب و کاری به عهده بگیرند، می توانند به عنوان کارآفرین برای اقامت دائم کانادا اقدام کنند. برای اینکه بتوانید به عنوان کارآفرین ویزای اقامت دائم کانادا را دریافت کنید، باید شرایط زیر را داشته باشید:
*
دارا بودن حداقل 2 سال تجربه کار تجاری (این سابقه کار می تواند به شکل اداره و مالکیت کسب و کار و بیزنسی واجد شرایط به مدت حداقل 2 سال باشد).
*
تملک دارایی خالص (منقول و غیر منقول) به میزان حداقل 300,000 دلار کانادا (به تنهایی و یا در جمع با دارایی همسر همراه‌). این دارایی باید به صورت قانونی کسب شده باشد.
*
کسب حداقل 35 امتیاز بر اساس سیستم امتیازدهی و گزینش مهاجران تجاری
*
قبولی در معاینات پزشکی و تحقیقات امنیتی
ویزای اقامت کارآفرینان دارای شرط تجاری و یا اصطلاحا ویزای مشروط بوده و این افراد باید در طی سه سال پس از اقامت دائم‌شان در کانادا حداقل برای یک مدت یک ساله شرایط زیر را احراز کنند:
*
حداقل 33 درصد از کل سهام یک بیزنس کانادایی مورد تأیید را در اختیار بگیرند.
*
در مدیریت بنگاه اقتصادی مذکور فعالانه و به صورت مداوم مشارکت داشته باشند.
*
حداقل یک فرصت شغلی تمام وقت را برای یک شهروند یا مقیم کانادا ( البته شخصی غیر از خود کارآفرین و یا اعضای خانواده وی) فراهم آورند.
اگر فردی که به عنوان کارآفرین به کانادا مهاجرت کرده است نتواند این شرایط را تحقق بخشد ممکن است اقامت دائم کانادا را از دست بدهد.

افراد خود اشتغال یا خویش‌کارفرمایان (Self-employed persons
فرد خود اشتغال یا به عبارتی خویش‌کارفرما کسی است که بتواند با تکیه بر تجربه کاری مناسب و مرتبط خود پس از ورود به کانادا شغلی برای خود ایجاد کند و به واسطه درآمد این شغل هزینه‌های زندگی خود و خانواده خود را در کانادا پوشش دهد. منظور از تجربه کاری مناسب و مرتبط در اینجا تجربه در زمینه های فرهنگی، ورزشی، ویا مزرعه‌داری و کشاورزی است. نویسندگان تراز اول، هنرمندان تراز اول و قهرمانانی که دارای سابقه شرکت و کسب مقام در مسابقات ورزشی ملی یا بین‌المللی هستند و قادرند در زمینه ورزش تخصصی خود در کانادا به مربی‌گری پرداخته، باشگاه ورزشی دایر کرده، ویا در مسابقات جهانی شرکت کنند، ممکن است ممکن است واجد شرایط اقدام تحت این گروه مهاجرتی باشند. افراد خود اشتغال نیز مانند سایر مهاجران تجاری باید حداقل 35 امتیاز در سیستم امتیازدهی و گزینش مهاجران تجاری کسب نموده و نیز از نظر معاینات پزشکی یا تحقیقات امنیتی بدون مشکل باشند.

پول و سرمایه لازم در بدو ورود به کانادا

متقاضی باید نشان دهد که پول کافی برای تامین مخارج زندگی در کانادا و حمایت از خود و خانواده خود پس از ورود به کانادا را در اختیار دارد. این پول را نمی توان از شخص دیگری قرض گرفت و متقاضی باید هنگام ارسال تقاضانامه خود و با استفاده از مدارک مالی نشان دهد که مبلغ مورد نیاز را در اختیار دارد. مبلغ پول با توجه به تعداد افراد خانواده متفاوت و به قرار زیر است (این مبالغ هر ساله به روز می شود):
بیزنس مورد تایید
منظور از بیزنس مورد تایید در برنامه مهاجرت تجاری، بیزنسی است که در طی سال مورد بررسی دوشرط از شروط زیررا برآورده کند:
*
حداقل دو فرصت شغلی تمام وقت در طول سال ایجاد کرده باشد
*
فروش سالانه ای معادل حداقل 500,000 دلار کانادا را نشان دهد
*
دارای سود خالص سالانه ای معادل حداقل 50,000 دلار کانادا باشد
*
میزان دارایی خالص آن از 125,000 دلار کانادا کمتر نباشد
توجه داشته باشید که اعداد فوق با فرض اینکه 100 درصد سهم بیزنس مورد نظر در مالکیت متقاضی است محاسبه شده اند و اگر سهم متقاضی در شرکت کمتر از 100 در صد باشد اعداد فوق باتوجه به این میزان، مطابق جدول زیر، تغییر می‌کند:
بیزنس کانادایی مورد تایید
منظور از بیزنس کانادایی مورد تایید بیزنسی است که در طی هر سال از سه سالی که مورد بررسی قرار می‌گیرد دوشرط از شروط زیررا برآورده کند:
* حداقل دو فرصت شغلی تمام وقت در طول سال ایجاد کند.
* فروش سالانه ای معادل حداقل 250,000 دلار کانادا باشد.
* دارای سود خالص سالانه ای معادل حداقل 25,000 دلار کانادا باشد.
* میزان دارایی خالص آن از 125,000 دلار کانادا کمتر نباشد .
توجه داشته باشید که اعداد فوق با فرض اینکه 100 درصد سهم بیزنس مورد نظر در مالکیت متقاضی است محاسبه شده و اگر سهم متقاضی کمتر از 100 در صد باشد اعداد فوق باتوجه به میزان سهم، مطابق جدول زیر افزایش می یابند.
سیستم امتیازدهی و گزینش مهاجران تجاری
برای اینکه به عنوان مهاجر تجاری موفق به دریافت ویزای اقامت دائم کانادا شوید باید حداقل 35 امتیاز از سیستم امتیاز دهی و گزینش مهاجران تجاری کسب کنید.. در این سیتم توانایی های شما بر اساس 5 فاکتور فهرست شده در جدول زیر ارزشیابی شده و امتیاز تان محاسبه می گردد. با کلیک کردن بر هر فاکتور می توانید مطالب و اطلاعات مربوط به فاکتور مورد نظر را مشاهده کنید.
معیار گزینش حداکثر امتیاز
تحصیلات و مدارج علمی 25
تجربه بیزنسی 35
سن 10
میزان تسلط بر زبان 24
وفق پذیری 6
تحصیلات و مدارج علمی
Education Requirements

تجربه کار تجاری
سن
میزان تسلط بر زبانهای فرانسه و انگلیسی
حداکثر امتیازی که از فاکتور زبان می‌توانید کسب کنید 24 امتیاز است. اگر با هر دو زبان انگلیسی و فرانسه آشنا بوده و یا بر آنها تسلط دارید می‌بایستی یکی از آنها را که کار با آن برایتان آسان تر است و تسلط بیشتری بر آن دارید ، به عنوان زبان اول و دیگری را به عنوان زبان دوم برگزینید و اگر تنها با یکی از این دو زبان آشنا هستید، آن زبان زبان رسمی اول شما محسوب شده و تنها امتیاز مربوط به زبان اول را کسب خواهید کرد.
در هر زبان با توجه به مدرک معتبری که ارائه می‌دهید چهار مهارت خواندن، نوشتن، شنیدن و صحبت کردن شما در سه سطح مقدماتی ، خوب و عالی سطح بندی شده و با توجه به جداول زیر امتیاز کسب می‌کنید:
زبان اول
قابل ذکر است که با داشتن مهارت مقدماتی حداکثر 2 امتیاز می توان از این قسمت کسب کرد.
زبان دوم
قابل ذکر است که با داشتن مهارت مقدماتی حداکثر 2 امتیاز می توان از این قسمت کسب کرد.

وفق پذیری - سرمایه گذاران و کارآفرینان
وفق پذیری - خویش‌کارفرمایان
کسانی که به عنوان خویش کارفرما برای ویزای اقامت دائم کاناد اقدام کرده اند می توانند حد اکثر 6 امتیاز به واسطه قابلیت وفق پذیری کسب کنند.
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس اینترنتی زیر مراجعه فرمایید :
http://www.immigrationcity.com
مهاجرت تجاری به کانادا-مهاجرت از طریق تجاری به کانادا -مهاجرت تجاری-اقامت تجاری کانادا-سرمایه‌گذاران (Investors)-ارزیابی رایگان - مهاجرت سرمایه
پایان تاریخ انقضا


آگهی های بروزرسانی شده

تمام حقوق محفوظ و متعلق به می باشد ©

طراحی سایت توسط ضابط