97/07/28 شنبه 21:01
باکس ورورد


ثبت نام
کلمه عبور جدید
آمار بازدید
97/07/28
بازدید: ٣٣١٠

97/07/27
بازدید: ٣١٢۵

97/07/26
بازدید: ٣٣٣۵

97/07/25
بازدید: ۴٠١٢

97/07/24
بازدید: ٣٨٣٣

97/07/23
بازدید: ٢٧٠٣

97/07/22
بازدید: ۴٠١٢

تبلیغات رایگان اینترنتی، پیامکی و نیازمندی های ایرانی آگهی بازاركسب و کار-TradeIranian in CanadaMontreal quebec-کبک ،مونترالاقامت در کانادا و مهاجرت به کبک کانادا (سازمان مهاجرتی مژگان رحمانی خضری)

اقامت در کانادا و مهاجرت به کبک کانادا (سازمان مهاجرتی مژگان رحمانی خضری)

ویژه دسته بندی
اقامت در کانادا و مهاجرت به کبک کانادا (سازمان مهاجرتی مژگان رحمانی خضری)
مهاجرت و اقامت در کبک (کانادا)
مهاجرت به کِبک از طریق تخصص و حرفه
نیروهای کار متخصصی که قصد دارند با سکونت در کِبک ویزای اقامت دائم کانادا را دریافت کنند باید تمامی شرایط مورد نیاز دو مرحله گزینش و پذیرش را داشته باشند. گزینش داوطلبان بر عهده دولت کِبک است. متقاضیان می‌توانند پیش از اقدام برای دریافت گواهی گزینش کِبک، احتمال گزینش خود را با استفاده از ابزار ارزیابی آنلاین وب‌سایت اداره مهاجرت کِبک بررسی نمایند.
متقاضیانی که توسط اداره مهاجرت کِبک برگزیده می‌شوند گواهی گزینش کِبک (Certificat de sélection du Québec) را دریافت می‌کنند و سپس می‌توانند درخواست ویزای اقامت دائم کانادا را به اداره شهروندی و مهاجرت کانادا ارسال کرده و پس از پذیرفته شدن توسط دولت فدرال و انجام معاینات و آزمایشات پزشکی و نیز پشت سر گذاشتن تحقیقات و بررسی‌های امنیتی، اقامت دائم کانادا را کسب کنند. توجه داشته باشید که در هر دو مرحله گزینش و پذیرش نیازمندی‌ها و شرایطی نیز برای اعضای خانواده متقاضی وجود دارد که باید توسط ایشان احراز شود.
گزینش
در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که شرایط و نیازمندی‌های گزینش نیروهای کار متخصص توسط دولت کبک با شرایط گروه مهاجرتی نیروهای کار متخصص فدرال متفاوت است. نیروهای کار متخصصی که قصد دارند به کِبک مهاجرت کنند باید حداقل مدرکی معادل دیپلم دبیرستان یا دیپلم فنی حرفه‌ای ایالت کبک داشته باشند. این دیپلم باید در طی پنج سال قبل از تاریخ اقدام جهت دریافت گواهی گزینش کبک (CSQ) توسط متقاضی اخذ شده باشد. متقاضی باید حداقل به مدت یک سال از پنج سال مذکور را در شغلی که ارتباط مستقیم با رشته تحصیلی وی دارد کار کرده باشد.
صلاحیت نیروهای کار متخصص متقاضی مهاجرت به کِبک بر اساس 10 عامل زیر بررسی می‌گردد:

تحصیلات و آموزش

حداکثر 28 امتیاز (حداقل امتیاز لازم = 2 امتیاز)
تجربه کار

حداکثر 8 امتیاز
سن

حداکثر 16 امتیاز
مهارت‌های زبان (فرانسه / انگلیسی)

حداکثر 22 امتیاز
اقامت قبلی در کِبک و داشتن خویشاوند در کِبک

حداکثر 8 امتیاز
ویژگی‌های همسر

حداکثر 16 امتیاز
توانایی مالی

حداکثر 1 امتیاز (حداقل امتیاز لازم = 1 امتیاز)
پیشنهاد کار تایید شده

حداکثر 10 امتیاز
فرزندان وابسته

حداکثر 8 امتیاز
سازگاری و قابلیت وفق پذیری

حداکثر 6 امتیاز
متقاضی مجرد باید حداقل 55 امتیاز و متقاضی متاهل که تمایل دارد به همراه همسرش به کِبک مهاجرت کند باید حداقل 63 امتیاز کسب کند تا واجد شرایط اقدام تحت گروه مهاجرتی نیروی کار متخصص کِبک باشد. جزییات مربوط به نحوه امتیازدهی بر اساس هریک از عوامل فوق به قرار زیر است:
تحصیلات و آموزش: حداکثر امتیازی که می‌توان از این عامل کسب کرد 28 امتیاز است که بر اساس دو زیرگروهی که در جداول زیر خلاصه شده‌اند قابل اختصاص دادن است:

تحصیلات و مدارج علمی

امتیاز
دیپلم دبیرستان

2
دیپلم دبیرستان (فنی و حرفه‌ای) یا دیپلم دبیرستان‌های کِبک

6
گواهینامه غیر دانشگاهی حداقل 2 ساله

4
مدرک فنی حرفه‌ای حداقل 1 ساله یا 2 ساله

6
مدرک فنی حرفه‌ای حداقل 2 ساله یا 3 ساله در رشته‌هایی که در بخش A یا B فهرست طبقه بندی شده رشته‌های تحصیلی قرار دارند

10
مدرک فنی حرفه‌ای حداقل 3 ساله

8
مدرک دانشگاهی حداقل 1 ساله

4
مدرک دانشگاهی حداقل 2 ساله

6
لیسانس یا مدرک دانشگاهی حداقل 3 ساله

10
فوق لیسانس

12
دکترا

12
علاوه بر نوع مدرک تحصیلی، به رشته تحصیلی متقاضی نیز بسته به اینکه رشته تحصیلی وی در کدام بخش از فهرست طبقه بندی شده رشته‌های تحصیلی قرار دارد یا به عبارت دیگر بر اساس اینکه رشته تحصیلی وی تا چه حد مورد نیاز بازار کار ایات کِبک است، امتیاز تعلق می‌گیرد:
جایگاه رشته تحصیلی در فهرست طبقه بندی شده

امتیاز
بخش A

16
بخش B

12
بخش C

6
بخش D

2
بخش E، F، یا G

0
فهرست طبقه بندی شده رشته‌های تحصیلی که تاریخ انتشار آخرین نسخه آن به اکتبر سال 2009 باز می‌گردد بر مبنای تقاضای بازار کار کِبک تنظیم شده است و ممکن است هر زمانی در آینده تغییر کند.

تجربه کار: حداکثر امتیازی که می‌توان بر اساس این عامل کسب کرد 8 امتیاز است و تجربه کاری ارائه شده باید در طی پنج سال قبل از تاریخ اقدام کسب شده باشد. داشتن سابقه کار شرط لازم برای اقدام تحت گروه مهاجرتی نیروی کار متخصص کِبک است و تنها استثنا شامل حال کسانی است که از یک موسسه آموزش عالی کِبک فارغ التحصیل شده‌اند و هنوز سابقه کاری کسب نکرده اند که از این فاکتور 1 امتیاز کسب می‌کنند. میزان امتیازات بر اساس جدول زیر محاسبه می‌گردد:
میزان سابقه کار

امتیاز
کمتر از 6 ماه

0
بیشتر از 6 ماه ولی کمتر از 2 سال

4
2 سال یا بیشتر ولی کمتر از 4 سال

6
4 سال یا بیشتر

8

سن: حداکثر امتیاز قابل دریافت از عامل سن 16 امتیاز است که بر اساس جدول زیر به متقاضی اختصای می‌یابد:
سن

امتیاز
18 تا 35 سال

16
36 سال

14
37 سال

12
38 سال

10
39 سال

8
40 سال

6
41 سال

4
42 سال

2
43 سال یا بیشتر

مهارت‌‌های زبان: دانستن زبان فرانسه یکی از پیش نیازهای اصلی است. البته متقاضی می‌تواند با دانستن زبان انگلیسی نیز امتیاز بگیرد ولی توانمندی‌های متقاضی در زبان انگلیسی نمی‌تواند مقدم بر یا جایگزین شرط دارا بودن مهارت‌های زبان فرانسه شود. بر اساس میزان مهارت متقاضی در زبان فرانسه حداکثر 16 امتیاز و بر اساس سطح مهارت وی در زبان انگلیسی حداکثر 6 امتیاز به وی تعلق می‌گیرد.

اقامت قبلی در کِبک و داشتن خویشاوند نزدیک در این ایالت: همانگونه که در جداول زیر ملاحظه می‌فرمایید، اقامت قبلی در کِبک یا داشتن خویشاوند نزدیکی که شهروند کانادا یا مقیم دائم این کشور است و در ایالت کِبک سکونت دارد تا حداکثر 8 امتیاز برای متقاضی به ارمغان می‌آورد:
اقامت قبلی در کبک:

امتیاز
اقامت به علت تحصیل و به مدت حداقل یک ترم کامل تحصیلی

5
اقامت به علت کار و به مدت حداقل 3 ماه

5
اقامت به دلایل دیگر و به مدت حداقل 2 هفته و کمتر از 3 ماه

1
اقامت به دلایل دیگر و به مدت بیش از 3 ماه

2

داشتن خویشاوند نزدیک در کبک:

امتیاز
همسر

3
فرزند، پدر یا مادر، برادر یا خواهر

3
پدر بزرگ یا مادر بزرگ

3
عمو، عمه، خاله، دایی، برادر زاده یا خواهر زاده

0

ویژگی‌های همسر (حداکثر 16 امتیاز): در صورتی که همسر متقاضی به همراه وی به کِبک وارد و در این ایالت زندگی کند عواملی همچون تحصیلات، رشته تحصیلی، و سن همسر تا حداکثر 10 امتیاز و سطح مهارت همسر در زبان فرانسه تا حداکثر 6 امتیاز را به متقاضی اختصاص دهد. جداول زیر نحوه این امتیاز دهی را مشخص می‌کنند.

تحصیلات و مدارج علمی همسر

امتیاز
دیپلم دبیرستان

1
دیپلم دبیرستان (فنی و حرفه‌ای)

2
گواهینامه غیر دانشگاهی حداقل 2 ساله

1
مدرک فنی حرفه‌ای حداقل 1 ساله یا 2 ساله

2
مدرک دانشگاهی حداقل 1 ساله

1
مدرک دانشگاهی حداقل 2 ساله

2
لیسانس یا مدرک دانشگاهی حداقل 3 ساله

3
فوق لیسانس

3
دکترا

3

جایگاه رشته تحصیلی همسر در فهرست طبقه بندی شده

امتیاز
بخش A

4
بخش B

3
بخش C

2
بخش D

1
بخش E، F، یا G

0

سن همسر

امتیاز
18 تا 35 سال

3
36 سال

2
37 سال

2
38 سال

2
39 سال

2
40 سال

1
41 سال

1
42 سال

1
43 سال یا بیشتر


توانایی پرداخت مخارج زندگی در ماههای اولیه سکونت: متقاضی باید بتواند مخارج خود و اعضای خانواده‌اش را برای حداقل سه ماهه اول سکونت در کِبک بپردازد. جدول زیر میزان حداقل پولی که باید متقاضی داشته باشد را نشان می‌دهد:

لازم به ذکر است که این مبالغ هرساله به روز می‌شود. مبالغ فوق برای دوره زمانی اول ژانویه تا پایان دسامبر سال 2010 تنظیم شده است.
پیشنهاد کار تایید شده: اگر متقاضی پیشنهاد کار معتبری از یک کارفرمای کِبکی داشته باشد تا حداکثر 10 امتیاز از این فاکتور کسب می‌کند. پیشنهاد کار اگر از کارفرمایی در ناحیه شهری مونترال باشد 6 امتیاز و اگر از طرف کارفرمایی خارج از ناحیه شهری مونترال صادر شده باشد 10 امتیاز به متقاضی اختصاص می‌یابد.
فرزندان وابسته: تعداد فرزندان وابسته متقاضی که همراه وی به کِبک وارد می‌شوند از مواردی است که در ارزیابی پرونده مد نظر قرار می‌گیرد (هر فرزند 12 ساله یا کوچکتر 4 امتیاز و هر فرزند 13 تا 21 ساله 2 امتیاز به همراه خواهد داشت – حداکثر امتیازی که متقاضی می‌تواند از این قسمت کسب کند 8 امتیاز است).
سازگاری و قابلیت وفق پذیری: این فاکتور بر اساس اقدامات وبرنامه‌هایی که متقاضی برای وفق پذیرفتن با جامعه کِبک و یافتن کار و زندگی در این جامعه انجام داده‌است ارزیابی می‌گردد و می توان تا حداکثر 6 امتیاز از این فاکتور کسب کرد.
پذیرش
مرحله پذیرش برای نیروی کار متخصصی که از سوی دولت کِبک انتخاب شده و گواهی گزینش کِبک را دریافت کرده است با ارسال تقاضای اقامت دائم کانادا به دفتر ویزا یا سفارت کانادا آغاز می‌گردد. متقاضی ( و اعضای خانواده وی صرفنظر از این که وی را در مهاجرت به کانادا همراهی می‌کنند یا خیر) باید مجموعه‌ای از آزمایشات و معاینات پزشکی را انجام دهند و از نظر تحقیقات امنیتی که توسط دولت فدرال صورت می‌پذیرد مشکلی نداشته باشند. پس از اینکه تمام شرایط مورد نیاز احراز گردید، دولت کانادا ویزای اقامت دائم متقاضی را صادر می‌کند.

مهاجرت تجاری به کِبک
کسانی که قصد دارند از طریق مهاجرت تجاری به کِبک ویزای اقامت دائم کانادا را دریافت کنند می‌توانند تقاضای خود را تحت یکی از زیرگروه‌های مهاجرتی سرمایه گذاران، کارآفرینان، و خویش کارفرمایان ارسال نمایند. نیازمندی‌های هریک از این زیرگروه‌های مهاجرتی در ادامه شرح داده می‌شود.
متقاضی (و اعضای خانواده وی) باید هر دو مرحله گزینش (selection) و پذیرش (admission) را پشت سر بگذارند. گزینش را دولت کِبک انجام می‌دهد و پذیرش بر عهده دولت فدرال است.
گزینش
مرحله گزینش برای متقاضی واجد شرایط یکی از سه برنامه مهاجرتی ( سرمایه گذاران، کارآفرینان، و خویش کارفرمایان) با تکمیل و ارسال فرم تقاضای گواهی گزینش کِبک آغاز و با دریافت این گواهی (Certificat de sélection du Québec) پایان می‌یابد. این گواهی سند رسمی مهاجرتی است که توسط دولت کِبک صادر می‌شود.
پذیرش
متقاضی انتخاب شده توسط دولت کانادا که گواهی گزینش کِبک را دریافت کرده‌است باید توسط دولت فدرال کانادا نیز پذیرفته شوند. این متقاضی (و اعضای خانواده وی، صرفنظر از اینکه قصد دارند به همراه متقاضی به کانادا بیایند یا خیر) باید آزمایشات و معاینات پزشکی مورد نیاز را گذرانده و نیز از نظر امنیتی مشکلی نداشته باشند تا بتوانند اقامت دائم کانادا را کسب کنند.
سرمایه گذاران (Investors)
کسانی که قصد دارند از طریق سرمایه گذاری در کِبک به کانادا مهاجرت کنند باید واجد شرایط زیر باشند:
* حداقل دو سال تجربه مدیریتی در بیزنسی قانونی را داشته باشند. بیزنس مذکور می‌تواند صنعتی، کشاورزی، بازرگانی، و یا بیزنسی حرفه‌ای و تخصصی باشد و باید حداقل دو کارمند تمام وقت ( یا معادل آن) را در استخدام داشته باشد. تجربه مدیریت دولتی یا مدیریت در بنگاه‌ها و نمایندگی‌های بین‌المللی نیز پذیرفته می‌شود. تجربه دوساله مورد نظر باید طی پنج سال قبل از تاریخ تقاضا کسب شده باشد و وظایف و مسئولیت‌هایی نظیر برنامه‌ریزی، مدیریت، و کنترل مواد، منابع مالی، یا انسانی را شامل شود.
* دارایی خالص منقول و غیر منقول آنها (به تنهایی یا در جمع با دارایی همسر) معادل 800,000 دلار کانادا باشد و این دارایی به صورت قانونی کسب شده باشد. متقاضی باید 400,000 دلار از این دارایی را با امضای قراردادی با یکی از شرکت‌های سرمایه گذاری تایید شده به مدت پنج سال در اختیار دولت کِبک قرار دهد. این پول پس از مدت یادشده به سرمایه گذار برگردانده می‌شود.
عوامل دیگری نظیر سن و توانمندی‌های زبانی متقاضی و مدت و نوع آموزش‌ها و تحصیلات وی نیز در ارزیابی پرونده مد نظر قرار می‌گیرد.

کارآفرینان (Entrepreneurs)
شرایط مورد نیاز این گروه از متقاضیان به شرح زیر است:
* باید حداقل دو سال تجربه تمام وقت در اداره یک بیزنس قانونی با تراز مثبت ( سودده) را دارا بوده و این تجربه را در طی حداکثر پنج سال قبل از اقدام به مهاجرت کسب کرده باشند. بیزنس مذکور می‌تواند صنعتی، کشاورزی، یا بازرگانی باشد و متقاضی باید (به تنهایی یا به اتفاق همسرش) اختیار و مالکیت حداقل یک‌چهارم سهام آن را دارا باشد. مسئولیت‌ها و وظایفی که در طی دو سال سابقه کار بر عهده متقاضی بوده‌است باید زمینه‌هایی مانند برنامه‌ریزی، مدیریت، و کنترل مواد، منابع مالی، و منابع انسانی را دربربگیرد.
* دارایی خالص منقول و غیر منقول متقاضی (به تنهایی یا در جمع با دارایی همسر) که به صورت قانونی کسب شده است نباید از 300,000 دلار کانادا کمتر باشد.
عوامل دیگری نظیر سن متقاضی (و در صورت لزوم سن همسر متقاضی)، توانمندی‌های زبانی، و مدت و نوع آموزش‌ها و تحصیلات ایشان، و اطلاعاتی که از ایالت کِبک دارند نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اقامت دائمی که کارآفرینان کسب می‌کنند مشروط بوده و برای تثبیت آن باید شرایط زیر در طی سه سال پس از ورود ایشان به کِبک و حداقل برای مدتی یک ساله احراز شود:
* فرد کارآفرین باید بیزنسی صنعتی، کشاورزی، یا بازرگانی به ارزش حداقل 100,000 دلار کانادا را در کِبک ایجاد کرده یا خریداری نماید.
* فرد کارآفرین باید در اداره بیزنس مذکور به صورت فعال مشارکت داشته باشد.
* بیزنس مورد نظر باید حداقل یک فرصت شغلی تمام وقت (30 ساعت کار در هفته) را برای ساکنین کِبک (البته کسانی به غیر از خود فرد یا افراد خانواده وی) فراهم کند.


خویش کارفرمایان (Self-employed persons)
کسانی که خویش کارفرما یا خوداشتغال بوده و با تکیه بر مهارت‌های شغلی و حرفه‌ای خود امرار معاش می‌کنند می‌توانند از این طریق به کِبک مهاجرت کنند. این افراد باید در حرفه خود حداقل دو سال سابقه کار داشته و قصد داشته باشند که در کِبک نیز کسب و کار خود را راه‌اندازی و از طریق آن امرار معاش کنند. حداقل دارایی این افراد 100,000 دلار کاناداست که باید قانونا کسب شده باشد.
علاوه بر موارد فوق عوامل زیر نیز در ارزیابی این افراد موثرمی باشند:
* سن (و در صورت لزوم سن همسرشان)
* نوع و مدت آموزش‌هایی که فراگرفته‌اند
* توانمندی‌ها و مهارت‌های زبانی
* توانمندی‌های شخصی و میزان اطلاعاتی که از کِبک دارند
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مهاجرت به کِبک می‌توانید با سازمان امور مهاجرتی مژگان رحمانی تماس بگیرید و پرسش‌های خود را مطرح کنید.

کِبک در یک نگاه
كِبك در شرق كانادا واقع شده است و با مساحت 1,542,056 كيلومتر مربع دومين ايالت بزرگ كاناداست. اين ايالت با جمعيت 7/7 ميليون نفر دومين ايالت پرجمعيت كانادا مى‏باشد. اكثر جمعيت كِبك در كِبك‏سيتى مركز اين ايالت و شهر مونتريال، بزرگ‏ترين شهر اين ايالت، زندگى مى‏كنند. زبان رسمى كِبك فرانسه است و اين ايالت تنها ايالت كاناداست كه زبان رسمى آن انگليسى نيست. کبک قوانين حقوقى و مهاجرتى مخصوص به خود را دارد.
كِبك‏سيتى، مركز ايالت، در جنوب شرقى كِبك واقع شده است و با حدود 550,000 نفر جمعيت شهرى جذاب و تاريخى است كه كارناوال زمستانى آن شهرت فراوان دارد.
مونتريال در قسمت جنوبى كِبك قرار دارد و با 6/3 ميليون نفر جمعیت دومين شهر بزرگ كاناداست. مونتريال مرطوب و داراى بارش گسترده در سراسر سال است. غالبا ضريب سرماى باد باعث مى‏شود كه روزهاى زمستانى سردتر از آنچه كه هستند به نظر برسند در حالى كه در تابستان وزش بادهاى گرم و رطوبت بالا رايج است.

مهاجرت و اقامت در کبک (کانادا)-اقامت در کانادا و مهاجرت به کبک (کانادا)
پایان تاریخ انقضا


آگهی های بروزرسانی شده

تمام حقوق محفوظ و متعلق به می باشد ©

طراحی سایت توسط ضابط