98/02/29 يكشنبه 23:29
باکس ورورد
آمار بازدید
98/02/29
بازدید: ٣٩٧٨
آگهی: ١

98/02/28
بازدید: ٢۴۵٩
آگهی: ٠

98/02/27
بازدید: ٣٣١٧
آگهی: ٢

98/02/26
بازدید: ۴٣۵۵
آگهی: ٢

98/02/25
بازدید: ٢١۴۴
آگهی: ١

98/02/24
بازدید: ٣٠٧۴
آگهی: ١

98/02/23
بازدید: ۴٧١۵
آگهی: ١١

مشاوره در انجام پروژه های دانشگاهی با EViews

مشاوره در انجام پروژه های دانشگاهی با EViews
-- تخمین مدلهای اقتصاد سنجی و آماری و آزمون های آماری-- پروژه های علوم اقتصادی و مدیریتی مرتبط با نرم افزارهای آماری_ اقتصادی-- تخمین مدلهای خطی و غیر خطی--و


EViews، اقتصاد سنجی، آمار، پروژه، آزمون آماری
پایان تاریخ انقضا


آگهی های بروزرسانی شده

تمام حقوق محفوظ و متعلق به می باشد ©

طراحی سایت توسط ضابط