97/11/28 يكشنبه 22:04
باکس ورورد
آمار بازدید
97/11/28
بازدید: ۴٣١١
آگهی: ١

97/11/27
بازدید: ١٨٢٣
آگهی: ١

97/11/26
بازدید: ٢٠۶٢
آگهی: ٢

97/11/25
بازدید: ۵٠٠٣
آگهی: ١

97/11/24
بازدید: ٢١۴٠
آگهی: ٠

97/11/23
بازدید: ٢۴۶٧
آگهی: ٠

97/11/22
بازدید: ۶١٩۶
آگهی: ٧

مشاوره در انجام پروژه های دانشگاهی با EViews

مشاوره در انجام پروژه های دانشگاهی با EViews
-- تخمین مدلهای اقتصاد سنجی و آماری و آزمون های آماری-- پروژه های علوم اقتصادی و مدیریتی مرتبط با نرم افزارهای آماری_ اقتصادی-- تخمین مدلهای خطی و غیر خطی--و


EViews، اقتصاد سنجی، آمار، پروژه، آزمون آماری
پایان تاریخ انقضا


آگهی های بروزرسانی شده

تمام حقوق محفوظ و متعلق به می باشد ©

طراحی سایت توسط ضابط