97/12/03 جمعه 16:40
باکس ورورد
آمار بازدید
97/12/03
بازدید: ١٣٩۵
آگهی: ١

97/12/02
بازدید: ٢٣١١
آگهی: ١

97/12/01
بازدید: ۴٢٨٢
آگهی: ٠

97/11/30
بازدید: ١۵٩۶
آگهی: ٣

97/11/29
بازدید: ١٩٢۴
آگهی: ١

97/11/28
بازدید: ۴۴٧٣
آگهی: ١

97/11/27
بازدید: ١٨٢٣
آگهی: ١

فروش تجهیزات وایرلس WIRELESS

ویژه دسته بندی
فروش تجهیزات وایرلس WIRELESS
گروه فنی مهندسی نوین ارتباط تهران محصولات خود را در زمینه وایرلسWIRELESS و شبکه NETWORK به هراه گارانتی به شرح ذیل ارائه می نماید :

میکروتیک MIKROTIK

RB750 RB750UP RB750GLروتر میکروتیک

RB2011iL-IN RB2011iL-RM RB2011iLS-IN RB2011UiAS-RM RB2011UiAS-IN روتر میکروتیک

RB110AHx2 روتر میکروتیک

CCR1009-8G-1S CCR1009-8G-1S-1S+

CCR1016-12G CCR1016-12S-1S+

CCR1036-12G-4S CCR1036-8G-2S+ CCR1036-12G-4S-EM CCR1036-8G-2S+EM

RB260GS RB260GSP

CRS109-8G-1S-2HnD-IN CRS210-8G-2S+IN CRS212-1G-10S-1S+IN

CRS125-24G-1S-IN CRS125-24G-1S-RM CRS125-24G-1S-2Hnd-IN

CRS226-24G-2S+IN CRS226-24G-2S+RM

NetMetal 5

SXT5ac SXT SA5ac SXT Lite2 SXT Lite5 SXT2 SXT5 SXT HG5 SXT SA5 SXT SixPack

NetBox5

Groove52HPn

BaseBox2 BaseBox5

OmniTIK U-5HnD OmniTIK UPA-5HnD

Metal9HPn Metal2SHPn Metal5SHPn

SEXTANT G5HPnD

QRT2 QRT5

RB951-2n RB951Ui-2HnD RB951G-2HnD روتر میکروتیک

mAP2n cAP2n روتر میکروتیک

RB2011UiAS-2HnD-IN روتر میکروتیک

911Lite2 911Lite5 911Lite5dual RB911G-2HPnD RB911G-5HPnD RB9115HPacD روتر میکروتیک

RB411 RB411L RB411GL RB411U RB411AR RB411AH روتر میکروتیک

RB450 RB450G روتر میکروتیک

RB912UAG-5HPnD روتر میکروتیک

RB433UL RB433 RB433GL RB433AH روتر میکروتیک

RB850Gx2 RB800 RB435G روتر میکروتیک

RB922UAGS-5HPacD RB953GS-5HnT-RP RB493AH RB493G روتر میکروتیک

CA411-711 CA150 CA433U CA493 CA800 CAOTS CAOTU

S-RJ01 S-85DLC05D S-31DLC20D S-3553LC20D

SFP+1m direct attach Cable SFP+3m direct attach Cable

S+85DLC03D S+31DLC10D

R11e-5HnD R11e-2HnD R11e-5HnD R11e-5HacD

R2SHPn R5SHPn R52nM R52H R52Hn

RB14e RB14eU

RB44Ge RB502 RB604 IAMP1E

FTC Flex-guide 24GHz Dipole MMCX-RPSMApigtail RB2011mount 48to24PoE Converter

18POW 24POW 48POW

5VUSB RB POE RB GPOE ACUFL ACMMCX ACSWI ACSWIM

Radome Cover Kit mANT30PA mANT30تلفن تماس: 66977826

موبایل : 03961687428

وب سایت : wwwnovinertebat-cocom

Yahoo : masoudrahmanipanah@yahoocom


پایان تاریخ انقضا


آگهی های بروزرسانی شده

تمام حقوق محفوظ و متعلق به می باشد ©

طراحی سایت توسط ضابط