97/12/02 پنجشنبه 01:42
باکس ورورد
آمار بازدید
97/12/02
بازدید: ١٢٩
آگهی: ٠

97/12/01
بازدید: ۴٢٨٢
آگهی: ٠

97/11/30
بازدید: ١۵٩۶
آگهی: ٣

97/11/29
بازدید: ١٩٢۴
آگهی: ١

97/11/28
بازدید: ۴۴٧٣
آگهی: ١

97/11/27
بازدید: ١٨٢٣
آگهی: ١

97/11/26
بازدید: ٢٠۶٢
آگهی: ٢

مقالات دینامیک سیستم های قدرت

مقالات دینامیک سیستم های قدرت
در زیر مقالات دینامیک سیستم های قدرت رو برای دانلود گذاشتم برای خرید مقالات ایمیل بزنید و همان روز پروژه آماده ترجمه و شبیه سازی شده را تحویل بگیریدazsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

093672922761کد مقاله:1pدعنوان مقاله:Neural predictive controller of a two-area load frequency control for interconnected power systemترجمه دارد-شبیه سازی مطلب دارد-پاورپوینت داردمناسب برای:بهره برداری از سیستم های قدرت -کنترل فازی-دینامیک سیستم های قدرت-شبکه عصبی

برای گرفتن مقالات شبیه سازی شده در هر درسی بهتر است ایمیل بزنید اینجا فقط یک نمونه قرار داده شده من برای هر درسی که بخواید مقاله شبیه سازی آماده دارمفقط کافی است ایمیل بزنید تا همان روز مقالات رو برایتان ارسال کنم با تشکرazsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276برچسب‌ها: شبیه سازی مقالات برق ترجمه مقالات برق مقالات برق شبیه سازی مقالات ترجمه مقالات

برچسب‌ها: مقالات با ترجمه و با شبیه سازی

[

نظر بدهید

مقالات پیل سوختی fuel cellدر زیر برخی از مقالات پیل سوختی fuel cell رو برای دانلود گذاشتم برای خرید مقالات ایمیل بزنید و همان روز پروژه آماده ترجمه و شبیه سازی شده را تحویل بگیریدبرخی از مقالات فقط تنها ترجمه شده اند و برخی هم ترجمه و هم شبیه سازی دارند

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276دانلود مقالات پیل سوختی fuel cell

برچسب‌ها: مقالات پیل سوختی fuel cell

[ ] [ ]

نظر بدهید

ژنراتور القایی دو سو تغذیه DFIG

در زیر برخی از مقالات ژنراتور القایی دو سو تغذیه DFIG رو برای دانلود گذاشتم برای خرید مقالات ایمیل بزنید و همان روز پروژه آماده ترجمه و شبیه سازی شده را تحویل بگیریدبرخی از مقالات فقط تنها ترجمه شده اند و برخی هم ترجمه و هم شبیه سازی دارند

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276دانلود مقالات ژنراتور القایی دو سو تغذیه DFIGنوشته شده توسط نویسنده | چاپ یادداشت | 0 نظر

لیست برق 6

سه‌شنبه 25 شهریور 1393 ساعت 19:42azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276Using Fuzzy Logicدانلود اصل مقالهکنترل PI تطبیقی بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) با استفاده از منطق فازی

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276

چکیده: استفاده از کنترلر PI در سیستم کنترل DVRها بسیار متداول است اما یکی از معایب این نوع کنترلرهای کلاسیک این است که به دلیل استفاده از بهره های ثابت، در شرایطی که در پارامترها یا شرایط عملکرد سیستم تغییراتی رخ دهد، کنترلر ممکن است نتواند عملکرد مناسبی از خود نشان دهد برای حل این مشکل، کنترلر PI تطبیقی با استفاده از منطق فازی ارائه شده است این کنترلر، ترکیبی از کنترلرهای فازی و PI است با توجه به میزان خطا و شیب خطای سیستم و قوانین کنترل فازی، کنترلر فازی می تواند به صورت آنلاین دو پارامتر کنترلر PI را تنظیم کند تا سیستم بتواند خود را با هر گونه تغییرات در شرایط عملکرد خود تطبیق دهد نتایج شبیه سازی نشان می دهد که روش کنترلی ارائه شده، عملکرد به مراتب بهتری نسبت به کنترلرهای PI موسوم داردSimulation Analysis of DVR Performance forVoltage Sag Mitigationدانلود اصل مقالهآنالیز شبیه سازی عملکرد DVR برای جبرانسازی کمبود ولتاژ (sag)azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276چکیده: کمبود ولتاژ (sag) را به جرأت می توان یکی از مهمترین معضلات کیفیت قدرت نامید که برای مصرف کنندگان بسیار پرهزینه است Sag می تواند باعث اختلال بسیاری از تجهیزات حساس شود این مشکل را می توان با روش تزریق ولتاژ کم کرد که این کار با استفاده از یکی از ادوات custom power مرسوم به نام DVR ( جبران کننده دینامیک ولتاژ) قابل انجام استدر این مقاله، مدلسازی و تحلیل یک DVR که با کنترلر بر مبنای مدولاسیون پهنای پالس کار می کند، ارائه می شود عملکرد این DVR به تکنیک کنترلی استفاده شده برای سوئیچینگ اینورتر بستگی دارد این مقاله دو نوع کنترلر را بررسی می کند که اولی کنترلر PI و دیگری کنترلر منطق فازی (FC) است برای اینکه بتوان مقایسه کرد که کدام کنترلر،عملکرد بهتری برای حل مسأله کیفیت قدرت دارد، نتایج به صورت جامع عرضه شده اند همچنین فاکتورهای دیگری که می توانند عملکرد DVR را تحت تأثیر قرار دهند نیز مورد بحث قرار گرفته اندazsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276The Modeling and Simulation of a Microturbine Generation Systemدانلود اصل مقالهمدلسازی و شبیه سازی یک سیستم تولید میکروتوربینی

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276

چکیده:در یک سیستم انرژی هایبرید شامل منابع انرژی تجدیدپذیر باید چند وسیله ذخیره ساز یا تولید پشتیبان برای حفظ پیوستگی تغذیه بار هنگامیکه منبع تجدیدپذیر بتنهایی کافی نیست وجود داشته باشد هدف از این مقاله، ارائه یک سیستم تولیدی است که قادر باشد به عنوان یک ژنراتور پشتیبان عمل کند این مقاله مدلسازی و شبیه سازی یک سیستم تولیدی میکروتوربین (MGT) ، یک منبع مناسب انرژی تجدیدپذیر برای عملکرد مجزا و مستقل همانند عملکرد اتصال به شبکه را ارائه می کند سیستم از یک ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم با محرکه یک میکروتوربین تشکیل می شود یک توصیف مختصری از کل سیستم ارائه می شود و مدلهای ریاضی برای میکروتوربین و ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم ارائه می شود مدلهای ایجاد شده با استفاده از نرم افزار MATLAB/SIMULINK شبیه سازی می شوند azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276Integration of Photovoltaic-Fuel Cell Scheme for EnergySupply in Remote Areasدانلود اصل مقالهطرح سلول فتوولتاییک و سلول پیل سوختی یکپارچه برای تامین انرژی در نواحی دور

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276

چکیده: در این مقاله، یک سیستم هایبرید سلول فتوولتاییک و سلول پیل سوختی PV/FC برای تامین انرژی الکتریکی منطقه کوچک مجزا، شبیه سازی و ارائه می شود طرح انرژی سبز تجدیدپذیر هایبرید (ترکیبی) پیشنهادی دارای چهار زیر سیستم یا اجزای کلیدی برای تغذیه بارهای الکتریکی تقاضا شده، می باشد نخستین زیرسیستم شامل منابع تولیدی تجدیدپذیر آرایه PV و FC می باشد دومین زیرسیستم، شامل مبدلهای رابط استفاده شده برای اتصال منابع انرژی تجدیدپذیر به مجموعه باس DC مشترک که کل انرژی تولید شده را جمع آوری می کند می باشد سومین زیرسیستم ، شامل اینورتر اضافه شده بین مجموعه باس DC مشترک و رابط باس AC اضافه شده برای تغذیه کل بارهای AC ، می باشد زیرسیستم چهارم، شامل کلیه کنترلرها به همراه فیلتر اکتیو مدوله شده ، می باشد وظیفه اصلی کنترلر تضمین استفاده موثر انرژی و تطبیق دینامیکی بین بارها و منابع انرژی سبز و در نتیجه پایداری ولتاژ می باشد کنترلرهای پیشنهادی محرک خطای دینامیکی ، تنظیم کننده های pi را برای کنترل مبدلهای رابط، هماهنگ می کنند سیستم انرژی سبز هایبرید یکپارچه با زیرسیستمهای کلیدی با استفاده از محیط sim power در نرم افزار Matlab/Simulink شبیه سازی می شود و اعتبار و درستی آن بطور کامل برای کاربردهای موثر انرژی و افزایش کیفیت توان تحت شرایط مختلف عملکرد و تغییر بارها، نشان داده می شودکلمات کلیدی:‌ آرایه های فتوولتاییک، سلولهای سوختی، کنترل دینامیکی چندحلقه ای محرک خطا، جبرانساز فیلتر اکتیو مدوله شدهControl of DFIG Wind Turbine With Direct-CurrentVector Control Configurationدانلود اصل مقاله

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276

کنترل توربین بادی DFIG با استفاده از کنترل مستقیم بردار جریانچکیده:توربین بادی ژنراتور القایی از دو سو تغذیه (DFIG) یک توربین بادی سرعت متغیر است که بطور گسترده ای امروزه در صنعت مدرن توان باد مورد استفاده قرار می گیرد در حال حاضر توربینهای بادی DFIG تجاری با فن آوری که در یک دهه قبل توسعه یافته اند مورد استفاده قرار میگیرند اما در این مقاله نشان خواهد داد که یک محدودیت در روش کنترل برداری مرسوم وجود دارد این مقاله یک روش کنترل مستقیم بردار جریان در یک توربین بادی DFIG ارائه می دهد بر اساس یک استراتژی کنترل یکپارچه برای گسترش استخراج انرژی باد، توان راکتیو و پشتیبانی از ولتاژ شبکه توربین بادی می باشد یک سیستم شبیه سازی گذرا با استفاده از شبیه سازی سیستم قدرت برای تاثیر روش پیشنهادی انجام شده است روش کنترل مرسوم با روش کنترل پیشنهادی برای کنترل توربین بادی DFIG تحت هر دو شرایط وزش شدید باد و ثابت بودن باد مقایسه شده است این مقاله نشان خواهد داد که تحت کنترل مستقیم برادار جریان سیستم DFIG یک عملکرد برتر در ابعاد مختلف خواهد داشتکلمات کلیدی: کنترل ولتاژ لینک dc، کنترل مستقیم بردار جریان، ژنراتور القایی از دو سو تغذیه، توربین بادی، کنترل ژشتیبان ولتاژ شبکه، استخراج حداکثر توان، کنترل توان راکتیو

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276

Voltage Disturbances Mitigation in Low Voltage Distribution System UsingNew Configuration of Dynamic Voltage Restorer (DVR)دانلود اصل مقالهکاهش اغتشاشات ولتاژ در سیستم توزیع ولتاژ پایین با استفاده از ساختار جدید بازیاب ولتاژ دینامیکی (DVR)چکیده : این مقاله در مورد طراحی و توسعه کنترل کننده DVR جهت جبران ولتاژ نامتعادل با استفاده از تکنیک تبدیل d-q-o بحث می کند کنترل کننده موجود در مختصات d-q-o نسبت به کنترل کننده های مرسوم ، دارای عملکرد بهتری است سپس متغیرهای کنترل شده موجود در مختصات d-q-o به طور معکوس تبدیل به ولتاژ های اصلی می شوند که ولتاژ های مرجع را نسبت به یک DVR به وجود آورده اند عملکرد این الگوریتم پیشنهاد شده ، توسط جعبه ابزار سیستم توان MATLAB/SIMULINK SIM شبیه سازی شده است درساختارجدید DVR که نسبت به نمونه اولیه توسعه پیدا کرده است میزان تاثیر راه حل کنترل کننده پیشنهاد ی را ثابت می کندنتایج آزمایش و شبیه سازی برای شرایط مختلف شبکه ای که حاوی عدم تعادل ولتاژ در ولتاژ منبع تغذیه میباشد بیانگرمیزان تاثیر جبرانسازی توسط ساختار جدید DVR استکلمات کلیدی : کنترل کننده – تثبیت کننده ولتاژ دینامیکی - عدم تعادل ولتاژ- MATLAB/SIMULINK - مختصه ی d-q-o - اختلالاتDirect Active and Reactive Power Regulation ofDFIG Using Sliding-Mode Control Approachدانلود اصل مقالهتنظیم توان راکتیو و اکتیومستقیم ژنراتوردوسوتغذیه( DFIG ) با استفاده از روش کنترل مد لغزشی (DPC) :azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276چکیده : این مقاله یک روش کنترل مستقیم توان راکتیو و اکتیو (DPC) جدید ژنراتور القایی دوسو تغذیه (DFIG) متصل به شبکه، که دریک نیروگاه بادی نصب شده است را ارائه نموده استروش DPC پیشنهادی، ولتاژکنترل موردنیاز روتوررا با یک روش کنترل غیر خطی با مد لغزشی، بطورمستقیم محاسبه می کند به طوریکه خطاهای لحظه ای توان های راکتیور و اکتیوبدون تبدیل هرگونه مختصات سنکرون حذف می شوند

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276

در نتیجه نیازی به حلقه های کنترل جریان نبوده بنابراین با ساده شدن طراحی سیستم میزان عملکرد گذرا بهبود می یابد فرکانس سوئیچ زنی مبدل ثابت با استفاده از مدولاسیون بردار فضایی بدست می آید بطوری که طراحی مبدل توان و فیلتر هارمونیک ac را ساده می کنددراین مقاله نتایچ شبیه سازی مربوط به شبکه ای است که متصل به ژنراتور دوسو تغذیه (DFIG) با ظرفیت 2MW بوده، که با نتایج روش معمولی کنترل برداری ولتاژ و نتایج بدست آمده از جدول کنترل توان مستقیم ( DPC- LUT ) مقایسه می شوند بنابراین DPC پیشنهادی ،همانند DPC- LUT میزان عملکرد گذرای بهبود یافته را فراهم می کند و دیگری اینکه مثل روش کنترل بردار ((VC هارمونیک حالت دائم را در همان سطح نگه می داردکلمات کلیدی : فرکانس کلیدزنی و سوئیچ زنی ثابت ، کنترل توان مستقیم (DPC) ، ژنراتورهای القایی دو سوتغذیه (DFGs) ، کنترل مد لغزش (SMC) ، نیروگاه بادیA UPFC MODEL FOR DYNAMIC STABILITY ENHANCEMENTدانلود اصل مقالهیک مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچه(UPFC) برای افزایش پایداری دینامیکیazsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276چکیدهاز هنگامیکه قابلیت کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه برای خطوط انتقال شناسایی شده است ، اطلاعات محدودی در خصوص مورد توجه قرار دادن نقش این ادوات در کاهش نوسانات سیستم ارایه شده است این مقاله یک روش تزریق جریان برای UPFC مناسب کاربرد در مطالعات پایداری دینامیکی ارایه می دهد جبرانسازی موازی برای نگهداشتن ولتاژ باس سیستم کنترل می گردد ، و اجزای ولتاژ سری که هم فاز و یک چهارم جریان خط می باشند هماهنگ با روش strip Eigenvalue Assignment کنترل می شوند آنالیز eigenvalue و نتایج شبیه سازی حوزه زمانی نشان می دهد مدل و روش کنترل پیشنهادی بطور قابل توجهی پایداری دینامیکی سیستم قدرت را بهبود می بخشدCombined Operation of Unified Power-QualityConditioner With Distributed Generationدانلود اصل مقالهعملکرد ترکیبی اصلاح کننده های یکپارچه توان بوسیله توزیع گسترده DGچکیده

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276

در مقاله حاضر عملکرد ترکیبی اصلاح کننده های یکپارچه توان با توزیع گسترده مورد تحلیل قرار گرفته است سیستم بحث شده در مقاله شامل اینورترهای سری و یک اینورتر موازی است DG نیز از طریق یک خط DC به رکتیفایر متصل شده است سیستم پیشنهادی مقاله می تواند به عنوان یک جبران کننده برای SAG و SWELL در وقفه های ولتاژ، هارمونیک ها ، توان راکتیو، در شبیه سازی های کامپیوتری نیز در تحلیل و آنالیز سیستم حاضر به کمک ما آمده است و از برنامه طراحی حالت های گذرای الکترومگنتیک DC به وسیله برنامه کامپیوتری در کنار نتایج آزمایشگاهی سخت افزار مربوطه بهره گرفته شده استسیستم مفروض، می تواند کیفیت توان را اصلاح کند این اصلاح کیفیت می تواند در یک نقطه از تاسیسات سیستم توزیع باشد یا اینکه در سیستمهای قدرت در صنعت باشدDesign and Simulation of UPQC to Improve Power Quality and Transfer Power ofphotovoltaic array to gridدانلود اصل مقالهطراحی و شبیه سازی UPQC برای بهبود کیفیت توان و انتقال توان آرایه فتوولتاییک به شبکه

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276

چکیده:در این مقاله، طرح ترکیبی UPQC و آرایه PV پیشنهاد می شود سیستم پیشنهادی از اینورترهای سری و موازی، آرایه PV متصل شده به لینک DC بوسیله مبدل بوست که قادر به جبرانسازی کمبود ولتاژ و قطعی ولتاژ، هارمونیک ها و توان راکتیو در هر دو مد جزیره ای و اتصال به شبکه می باشد تشکیل می شود سیستم پیشنهادی علاوه بر اینکه قابلیت بهبود کیفیت توان در نقطه کوپلینگ مشترک را داراست، قادر است به شبکه توان اکتیو تزریق کند همچنین می تواند بخشی از توان بار حساس را در طی قطعی ولتاژ فراهم کند نتایج شبیه سازی در نرم افزار PSCAD/EMTDC نشان می دهد که سیستم ذکر شده به درستی عمل می کند


پایان تاریخ انقضا


آگهی های بروزرسانی شده
97/11/27 شنبه 18:17 طراحی اپلیکیشن|اپلیکیشن اندروید|اپلیکیشنios|طراحی وب سایت تخفیف ویژه طراحی اپلیکیشن اندروید ، IOS و وب سایت به مناسبت پایان سال به مدت دو ماه شرکت برنامه نویسی ستایش با بیش از ده سال سابقه درخشان در تولید و برنامه نویسی اپلیکیشن های مختلف آماده خدمت رسانی به مشتریان عزیز می باشد. لازم به ذکر است شرکت ستایش تا کنون میزبان 280 اپلیکیشن اندروید 60اپلیکیشن ...
شرکت ستایش ، ، شماره تماس: mosh - قیمت: 0

تمام حقوق محفوظ و متعلق به می باشد ©

طراحی سایت توسط ضابط