97/12/02 پنجشنبه 01:44
باکس ورورد
آمار بازدید
97/12/02
بازدید: ١٣۴
آگهی: ٠

97/12/01
بازدید: ۴٢٨٢
آگهی: ٠

97/11/30
بازدید: ١۵٩۶
آگهی: ٣

97/11/29
بازدید: ١٩٢۴
آگهی: ١

97/11/28
بازدید: ۴۴٧٣
آگهی: ١

97/11/27
بازدید: ١٨٢٣
آگهی: ١

97/11/26
بازدید: ٢٠۶٢
آگهی: ٢

برگزاری دوره های بهاره 1394

برگزاری دوره های بهاره 1394


طراحی و نقشه کشی سه بعدی تاسیسات با نرم افزار AUTODESK MEPدوره

مدت دوره: 50 ساعت

آغاز دوره:94/1/24

زمان برگزاری: دوشنبه هاطراحی و نقشه کشی سه بعدی تاسیسات با نرم افزارREVITMEPدوره

مدت دوره: 50 ساعت

آغاز دوره: 94/1/25

زمان برگزاری: سه شنبه ها

آشنایی با قوانین مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

مدت دوره: 8 ساعت

آغاز دوره: 94/1/27

زمان برگزاری: پنجشنبه

ترسیم سه بعدی موتورخانه با نرم افزار PDMSدوره

مدت دوره:40 ساعت

آغاز دوره: 94/1/29

زمان برگزاری: شنبه ها و جمعه هاطراحی موتورخانه و انتخاب تجهیزات

مدت دوره: 30 ساعت

آغاز دوره: 94/2/2

زمان برگزاری: چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه

حرفه ای باش !فرمولاسیون

مدت دوره: 8 ساعت

آغاز دوره: 94/2/3

زمان برگزاری: پنجشنبهاصول طراحی تاسیسات ساختمانی، بیمارستانی، صنعتی

مدت دوره: 70 ساعت

آغاز دوره: 94/2/3

زمان برگزاری: پنجشنبه هامهندسی حریق 2

مدت دوره: 24 ساعت

آغاز دوره: 94/2/7

زمان برگزاری: دوشنبه هاکارگاه آموزشی متره و برآورد تاسیسات مکانیکی و برقی

مدت دوره: 24 ساعت

آغاز دوره: 94/2/7

زمان برگزاری: دوشنبه هامحاسبه بارهای حرارتی و برودتی با نرم افزار کریر (HAP 45)

مدت دوره: 24 ساعت

آغاز دوره: 94/2/9

زمان برگزاری: چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه

بصورت فشرده برگزار می شودکنترل و عیب یابی خطوط تولید محصولات لبنی

مدت دوره: 8 ساعت

آغاز دوره: 94/2/10

زمان برگزاری: 50ساعتدریچه ای هوا،دمپر، صداگیر Vavboxها و غیره

مدت دوره: 16 ساعت

آغاز دوره: 94/2/10

زمان برگزاری: پنجشنبه و جمعهکارگاه آموزشی اصول طراحی سردخانه

مدت دوره: 16 ساعت

آغاز دوره: 94/2/16

زمان برگزاری:چهارشنبه و پنج شنبه

حرفه ای باش !پمپ حرفه ای برای مهندسان تاسیسات

مدت دوره: 40 ساعت

آغاز دوره: 94/2/20

زمان برگزاری: یکشنبه ها و چهارشنبه هاساختمان و تعمیر اسپلیت (همراه با کارگاه عملی)

مدت دوره: 24ساعت

اغاز دوره: 94/2/23

زمان برگزاری: چهارشنبه و پنجشنبه و جمعهمبانی سیستم مدیریت ایمنی غذایی مبتنی بر iso22000

مدت دوره: 16 سات

اغاز دوره: 94/3/6

زمان برگزاری: چهارشنبه و پنجشنبه

حرفه ای با ش !تقلبات در صنایع غذایی

مدت دوره: 16 ساعت

اغاز دوره: 94/3/20

زمان برگزاری: چهارشنبه و پنجشنبه

چیلر جذبی

مدت دوره: 24 ساعت

اغاز دوره: 94/3/23

زمان برگزاری: شنبه هامهندسی افزودنی ها

مدت دوره: 16 ساعت

اغاز دوره: 94/3/27

زمان برگزاری: چهارشنبه و پنجشنبه

حرفه ای با ش !


تاسیسات،بیمارستان،اصول،حریق،مواد غذایی،صنایع غذایی، ایزو،موتورخانه،کریر،mep،
پایان تاریخ انقضا


آگهی های بروزرسانی شده

تمام حقوق محفوظ و متعلق به می باشد ©

طراحی سایت توسط ضابط