97/12/02 پنجشنبه 01:53
باکس ورورد
آمار بازدید
97/12/02
بازدید: ١۴٨
آگهی: ٠

97/12/01
بازدید: ۴٢٨٢
آگهی: ٠

97/11/30
بازدید: ١۵٩۶
آگهی: ٣

97/11/29
بازدید: ١٩٢۴
آگهی: ١

97/11/28
بازدید: ۴۴٧٣
آگهی: ١

97/11/27
بازدید: ١٨٢٣
آگهی: ١

97/11/26
بازدید: ٢٠۶٢
آگهی: ٢

تبلیغات رایگان اینترنتی، پیامکی و نیازمندی های ایرانی آگهی کامپیوتر-Computerنرم افزارنام رشته و گرایش:مهندسی برق-الکترونیک- مقطع کارشناسی

نام رشته و گرایش:مهندسی برق-الکترونیک- مقطع کارشناسی

نام رشته و گرایش:مهندسی برق-الکترونیک- مقطع کارشناسی
شبیه سازی حفاظت و کنترل هوشمند و اتوماسیون در شبکه های انتقال و توزیعشبیه سازی عملکرد ماشین سنکرون موقع بروز خطای اتصال کوتاهشبیه سازی راه انداری موتور های القایی سه فاز با راه انداز ستاره-مثلت و مقاومت چند مرحله ایشبیه سازی صائقه، برقگیر و عملکرد برقگیردر موقع بروز صائقهشبیه ساری یک نمونه رله حفاظتی میکروپروسسوری و قطعات آنشبیه سازی ترانسفورماتور جریان غیر خطی اشباع شونده و بررسی پدیده اشباع در ترانسفوماتورها با MATLABشبیه ساری شمارنده های دیجیتالشیبه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال و مبدل دیجیتال به آنالوگشبیه سازی یک مبدل AC/DC از نوع 220V/9Vشبیه سازی سیستم PLC یک پست فشار قویشبیه سازی یک پست فوق توزیع132KV/20KV و تجهیزات آنشیب سازی یک فیلیپ فلاپ نوع D با استفاده از گیت های NANDشبیه سازی چاپرها و برشگرهای سه فاز با استفاده ار قطعات الکترونیک قدرتبررسی اتر جبران سازهای توان راکتیو با MATLABشبیه سازی یک مدار تثبیت کننده ولتاژشبیه سازی موتور القایی با متلبشبیه سازی ژنراتور سنکرونشبیه سازی اینورتر سه فاز تمام پلشبیه سازی یک اینورتر پنج سطحی با متلب سیمولنک09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

azsoftir@gmailcom

شبیه سازی سلول های خورشیدی و نیروگاه خورشیدی از نوع فتوولتائیکوضوعات و مباحث ارائه شده در این مجموعه:انتقال انرژی الکتریکی توسط خطوط HVDCبررسی مزایا و مشکلات سیستمهای HVDCمزایای فنی خطوط انتقال HVDCبررسی اقتصادی سیستم HVDCهزینه طراحی – مهندسی HVDCمبدل های HVDCاثر اتصال دو شبکه قدرت بوسیله HVDCتشخیص خطا در شبکه HVDC

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

azsoftir@gmailcomمدل شبکه HVDCروش حذف هارمونیکها در سیستم HVDCبررسی پایداری ولتاژ و توان در سیستم HVDCکاربرد منطق فازی در سیستم HVDCکاربرد شبکه های عصبی در سیستم HVDCکاربرد تبدیل موجک در سیستم HVDCکنترل سیستم HVDC09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

azsoftir@gmailcom

سیستم VSC-HVDC و حفظ کیفیت توان با آنپایداری سیستمهای HVDCمدلسازی و بررسی اضافه‌ولتاژهای داخلی در خطوط انتقال HVDCانتقال داده در خطوط HVDCبررسی هارمونیکها و عملکرد هارمونیکی HVDCطراحی فیلترهای هارمونیکی برای مبد لهای HVDC

فصل اول: ژنراتور القایی1-1- مزایای ژنراتور القایی1-2 معایب ژنراتور القایی

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

azsoftir@gmailcomفصل دوم: مدلسازی عددی یک ژنراتور القایی2-1- تاریخچه مدل دو محوری ماشین القایی2-2-1: معادلات تبدیل یافته ولتاژ2-2-2 معادلات تبدیل یافته فلوی پیوندی2-2-3- معادله تبدیل یافته گشتاور مغناطیسی2 -4 معا دلات حالت2-5- مدل ژنراتور القایی در حالت ماندگار2-6 تئوری فضای برداری09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

azsoftir@gmailcom

فصل سوم: راه اندازی ژنراتور القایی3-1- پدیده تحریک خودی3-1-1- تعبیرپروسه تحریک خودی براساس مدار معادل RLC3-1-2- تعبیر پروسه تحریک خودی براساس سیستمهای خودنوسانی3-1-2-1- توصیف سیستم خودنوسانی3-1-2-2- سیستم ماشین3-1-3- تغبیر پروسه تحریک خودی براساس پسماند مغناطیسی3 -1-3-1بررسی های تئوریکی3-2 نکات عملی در راه اندازی ژنراتور القاییفصل چهارم: مثالهایی از حالت های گذرا در ژنراتور القایی4-1 اتصال بار اهمی به ژنراتورالقا یی4-2 اتصال کوتاه سه فاز متقارن4-3 اتصال کوتاه دوفاز4-4- اتصال کوتاه دو فاز به زمین4-5 اتصال کوتاه یک فاز به زمین4-6 اثر شتاب روتور برروی پدیده تحریک خودینتیجه گیری و پیشنهادات

امکان سنجی استفاده ار سیستم در ایران HVDC09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

azsoftir@gmailcom

کیفت توان در سیستمهای HVDCکنترل کننده توان VSC-HVDCبررسی و شناسایی خطاهای مبدل های HVDCمقایسه دو تکنولوژی HVDC و HVACبرنامه ریزی توسعه شبکه های انتقال HVDCتجهیزات سیستم HVDCهزینه ها در HVDC

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

azsoftir@gmailcomسیستم های دو تزریقه و چند تزریقه HVDCپخش بار سه فاز HVDCشبیه سازی HVDC و شبیه سازی مبدل های HVDCکنترل موتورهای DC با یکسوکننده های قابل کنترل تریستوری و چاپرهای DC و شبیه سازی آنمناسب برای گرایشهای کنترل الکترونیک و قدرت

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

azsoftir@gmailcom

دارای فایل های word- pdf- powerpoint- matlb simulinkفرمت: word

تعداد کل صفحات:110جدید

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

azsoftir@gmailcom

فایلهای اجرایی شبیه سازیها همراه پایان نامه ارائه می شودتوضیح:در پایان نامه کنترل موتورهای DC با استفاده از مبدلهای AC به DC (یکسو کننده های قابل کنترل ) و مبدلهای DC به DC ( چاپر ) مبتنی بر دیود، تریستور ، ترانزیستور IGBT و ادوات الکترونیک قدرت به طور کامل ارائه شده است و با نرم افزار MATLAB SIMULINK شبیه سازی شده استکلمات کلیدی پایان نامه: موتور DC ، کنترل دور موتورها، یکسو کننده، برشگر DC ،مبدل DC بهDC ، مبدل AC به DC ،شبیه سازی، MATLAB SIMULINKفهرست مطالب

نام پایان نامه : ارزیابی پایداری و امنیت سیستم قدرت با شبکه عصبی و SVM

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

azsoftir@gmailcomموضوع: شبکه های انتقال و توزیع و سیستمهای قدرتتعداد کل صفحات: 112کلمات کلیدی: امنیت استاتیکی، سیستم قدرت، شبکه های عصبی، انرژی رسانی، نرم افزار SUPPORT VECTOR MACHINES (SVM) ،با سطح علمی مناسب

مجموعه پایان نامه و مقالات با موضوعنیروگاه بادی و تجهیزات نیروگاه بادیموضوع: نیروگاه بادی

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

azsoftir@gmailcom

یک پایان نامه و 65 مقالهفرمت: pdf یا doc به زبان فارسی

تعداد کل صفحات: 850این مجوعه شامل هشتصد و پنجاه صفحه پایان نامه و مقاله معتبر درباره نیروگاه بادی و اجزای آن ( توربین بادی ، ژنراتور و) به زبان فارسی می باشدمجموعه ای بسیار جامع درباره نیروگاههای بادی و اجزای نیروگاه های بادی

موعه پایان نامه و مقالات با موضوعپخش بار اقتصادی و بهینهموضوع: پخش بار در سیستمهای قدرت

یک پایان نامه و 32 مقالهفرمت: pdf یا doc به زبان فارسی

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

azsoftir@gmailcom

تعداد کل صفحات: 480این مجوعه شامل چهار صد و هشتاد صفحه پایان نامه و مقاله معتبر درباره پخش بار به زبان فارسی می باشدکه حدود سیصد صفحه با فرمت word و مابقی به صورت pdf می باشد

نام پایان نامه: مبدل های آنالوگ به دیجیتال و طراحی و شبیه ساری آن با matlb simulinkنام رشته و گرایش:مهندسی برق-الکترونیک- مقطع کارشناسیتعداد کل صفحات:85فرمت: word -doc-09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

azsoftir@gmailcom

دارای فایل های - matlb simulink word- pdf- powerpoint ومنابع اصل
پایان تاریخ انقضا


آگهی های بروزرسانی شده

تمام حقوق محفوظ و متعلق به می باشد ©

طراحی سایت توسط ضابط