97/06/31 شنبه 15:14
باکس ورورد


ثبت نام
کلمه عبور جدید
آمار بازدید
97/06/31
بازدید: ٢۴۵٣

97/06/30
بازدید: ٢۴٩٠

97/06/29
بازدید: ٣٩٣٨

97/06/28
بازدید: ۴٨۴٢

97/06/27
بازدید: ٢۴۶۵

97/06/26
بازدید: ٣۴٢۴

97/06/25
بازدید: ۴٢٢٣

تبلیغات رایگان اینترنتی، پیامکی و نیازمندی های ایرانی آگهی کامپیوتر-Computerنرم افزارنام رشته و گرایش:مهندسی برق-الکترونیک- مقطع کارشناسی

نام رشته و گرایش:مهندسی برق-الکترونیک- مقطع کارشناسی

نام رشته و گرایش:مهندسی برق-الکترونیک- مقطع کارشناسی
شبیه سازی حفاظت و کنترل هوشمند و اتوماسیون در شبکه های انتقال و توزیعشبیه سازی عملکرد ماشین سنکرون موقع بروز خطای اتصال کوتاهشبیه سازی راه انداری موتور های القایی سه فاز با راه انداز ستاره-مثلت و مقاومت چند مرحله ایشبیه سازی صائقه، برقگیر و عملکرد برقگیردر موقع بروز صائقهشبیه ساری یک نمونه رله حفاظتی میکروپروسسوری و قطعات آنشبیه سازی ترانسفورماتور جریان غیر خطی اشباع شونده و بررسی پدیده اشباع در ترانسفوماتورها با MATLABشبیه ساری شمارنده های دیجیتالشیبه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال و مبدل دیجیتال به آنالوگشبیه سازی یک مبدل AC/DC از نوع 220V/9Vشبیه سازی سیستم PLC یک پست فشار قویشبیه سازی یک پست فوق توزیع132KV/20KV و تجهیزات آنشیب سازی یک فیلیپ فلاپ نوع D با استفاده از گیت های NANDشبیه سازی چاپرها و برشگرهای سه فاز با استفاده ار قطعات الکترونیک قدرتبررسی اتر جبران سازهای توان راکتیو با MATLABشبیه سازی یک مدار تثبیت کننده ولتاژشبیه سازی موتور القایی با متلبشبیه سازی ژنراتور سنکرونشبیه سازی اینورتر سه فاز تمام پلشبیه سازی یک اینورتر پنج سطحی با متلب سیمولنک09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

azsoftir@gmailcom

شبیه سازی سلول های خورشیدی و نیروگاه خورشیدی از نوع فتوولتائیکوضوعات و مباحث ارائه شده در این مجموعه:انتقال انرژی الکتریکی توسط خطوط HVDCبررسی مزایا و مشکلات سیستمهای HVDCمزایای فنی خطوط انتقال HVDCبررسی اقتصادی سیستم HVDCهزینه طراحی – مهندسی HVDCمبدل های HVDCاثر اتصال دو شبکه قدرت بوسیله HVDCتشخیص خطا در شبکه HVDC

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

azsoftir@gmailcomمدل شبکه HVDCروش حذف هارمونیکها در سیستم HVDCبررسی پایداری ولتاژ و توان در سیستم HVDCکاربرد منطق فازی در سیستم HVDCکاربرد شبکه های عصبی در سیستم HVDCکاربرد تبدیل موجک در سیستم HVDCکنترل سیستم HVDC09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

azsoftir@gmailcom

سیستم VSC-HVDC و حفظ کیفیت توان با آنپایداری سیستمهای HVDCمدلسازی و بررسی اضافه‌ولتاژهای داخلی در خطوط انتقال HVDCانتقال داده در خطوط HVDCبررسی هارمونیکها و عملکرد هارمونیکی HVDCطراحی فیلترهای هارمونیکی برای مبد لهای HVDC

فصل اول: ژنراتور القایی1-1- مزایای ژنراتور القایی1-2 معایب ژنراتور القایی

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

azsoftir@gmailcomفصل دوم: مدلسازی عددی یک ژنراتور القایی2-1- تاریخچه مدل دو محوری ماشین القایی2-2-1: معادلات تبدیل یافته ولتاژ2-2-2 معادلات تبدیل یافته فلوی پیوندی2-2-3- معادله تبدیل یافته گشتاور مغناطیسی2 -4 معا دلات حالت2-5- مدل ژنراتور القایی در حالت ماندگار2-6 تئوری فضای برداری09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

azsoftir@gmailcom

فصل سوم: راه اندازی ژنراتور القایی3-1- پدیده تحریک خودی3-1-1- تعبیرپروسه تحریک خودی براساس مدار معادل RLC3-1-2- تعبیر پروسه تحریک خودی براساس سیستمهای خودنوسانی3-1-2-1- توصیف سیستم خودنوسانی3-1-2-2- سیستم ماشین3-1-3- تغبیر پروسه تحریک خودی براساس پسماند مغناطیسی3 -1-3-1بررسی های تئوریکی3-2 نکات عملی در راه اندازی ژنراتور القاییفصل چهارم: مثالهایی از حالت های گذرا در ژنراتور القایی4-1 اتصال بار اهمی به ژنراتورالقا یی4-2 اتصال کوتاه سه فاز متقارن4-3 اتصال کوتاه دوفاز4-4- اتصال کوتاه دو فاز به زمین4-5 اتصال کوتاه یک فاز به زمین4-6 اثر شتاب روتور برروی پدیده تحریک خودینتیجه گیری و پیشنهادات

امکان سنجی استفاده ار سیستم در ایران HVDC09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

azsoftir@gmailcom

کیفت توان در سیستمهای HVDCکنترل کننده توان VSC-HVDCبررسی و شناسایی خطاهای مبدل های HVDCمقایسه دو تکنولوژی HVDC و HVACبرنامه ریزی توسعه شبکه های انتقال HVDCتجهیزات سیستم HVDCهزینه ها در HVDC

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

azsoftir@gmailcomسیستم های دو تزریقه و چند تزریقه HVDCپخش بار سه فاز HVDCشبیه سازی HVDC و شبیه سازی مبدل های HVDCکنترل موتورهای DC با یکسوکننده های قابل کنترل تریستوری و چاپرهای DC و شبیه سازی آنمناسب برای گرایشهای کنترل الکترونیک و قدرت

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

azsoftir@gmailcom

دارای فایل های word- pdf- powerpoint- matlb simulinkفرمت: word

تعداد کل صفحات:110جدید

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

azsoftir@gmailcom

فایلهای اجرایی شبیه سازیها همراه پایان نامه ارائه می شودتوضیح:در پایان نامه کنترل موتورهای DC با استفاده از مبدلهای AC به DC (یکسو کننده های قابل کنترل ) و مبدلهای DC به DC ( چاپر ) مبتنی بر دیود، تریستور ، ترانزیستور IGBT و ادوات الکترونیک قدرت به طور کامل ارائه شده است و با نرم افزار MATLAB SIMULINK شبیه سازی شده استکلمات کلیدی پایان نامه: موتور DC ، کنترل دور موتورها، یکسو کننده، برشگر DC ،مبدل DC بهDC ، مبدل AC به DC ،شبیه سازی، MATLAB SIMULINKفهرست مطالب

نام پایان نامه : ارزیابی پایداری و امنیت سیستم قدرت با شبکه عصبی و SVM

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

azsoftir@gmailcomموضوع: شبکه های انتقال و توزیع و سیستمهای قدرتتعداد کل صفحات: 112کلمات کلیدی: امنیت استاتیکی، سیستم قدرت، شبکه های عصبی، انرژی رسانی، نرم افزار SUPPORT VECTOR MACHINES (SVM) ،با سطح علمی مناسب

مجموعه پایان نامه و مقالات با موضوعنیروگاه بادی و تجهیزات نیروگاه بادیموضوع: نیروگاه بادی

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

azsoftir@gmailcom

یک پایان نامه و 65 مقالهفرمت: pdf یا doc به زبان فارسی

تعداد کل صفحات: 850این مجوعه شامل هشتصد و پنجاه صفحه پایان نامه و مقاله معتبر درباره نیروگاه بادی و اجزای آن ( توربین بادی ، ژنراتور و) به زبان فارسی می باشدمجموعه ای بسیار جامع درباره نیروگاههای بادی و اجزای نیروگاه های بادی

موعه پایان نامه و مقالات با موضوعپخش بار اقتصادی و بهینهموضوع: پخش بار در سیستمهای قدرت

یک پایان نامه و 32 مقالهفرمت: pdf یا doc به زبان فارسی

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

azsoftir@gmailcom

تعداد کل صفحات: 480این مجوعه شامل چهار صد و هشتاد صفحه پایان نامه و مقاله معتبر درباره پخش بار به زبان فارسی می باشدکه حدود سیصد صفحه با فرمت word و مابقی به صورت pdf می باشد

نام پایان نامه: مبدل های آنالوگ به دیجیتال و طراحی و شبیه ساری آن با matlb simulinkنام رشته و گرایش:مهندسی برق-الکترونیک- مقطع کارشناسیتعداد کل صفحات:85فرمت: word -doc-09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

azsoftir@gmailcom

دارای فایل های - matlb simulink word- pdf- powerpoint ومنابع اصل

بازدید: ٣۶٨
تاریخ ارسال: 97/04/24 | تاریخ انقضا: 97/07/21 | تاریخ بروزرسانی: 94/02/10
تماس بگیرید

mosh
زواز

emailآخرین آگهی های کاربر
انجام تخصصی پروژه مهندسی برق-کنترل
نجام تخصصی پروژه مهندسی برق-کنترل انجام تخصصی پروژه مهندسی برق-کنترل انجام پروژه کنترل مود لغزشی انجام پروژه کنترل مود لغزشی تطبیقی انجام پروژه کنترل مود لغزشی فازی انجام پروژه کاهش چترینگ در سیستم های کنترل مود لغزشی انجام پروژه کنترل مود لغزشی ... تماس بگیرید
پروژه های آماده و پیش نهادی برای بینایی ماشین و پردازش تصویر بینایی ماشین
پروژه های آماده و پیش نهادی برای بینایی ماشین و پردازش تصویر بینایی ماشین azsoftircom 09367292276 09367292276 azsoftir@gmailcom azsoftircom 09367292276 09367292276 azsoftir@gmailcom azsoftircom 1 - کنترل حرکت بازوی مکانیکی به کمک یک سیستم ... تماس بگیرید
انجام محاسبات نرم افزاری مربوط به تحقیق
خدمات پایان نامه تدوین پایان نامه تدوین پروپوزال بر اساس موضوع تحقیق مشاوره در فصل بندی تحقیق انجام محاسبات نرم افزاری مربوط به تحقیق خدمات مقاله استخراج مقاله از پایان نامه شما تدوین مقاله ISIوعلمی پژوهشی اکسپت مقاله ISIوعلمی پژوهشی مشاوره در تدوین ،ترجمه و اخ ... تماس بگیرید
انجام پایان نامه و پروژه های دانشگاهی با متلب Matlab
انجام پایان نامه و پروژه های دانشگاهی با متلب Matlab مدلسازی و بهینه سازی فرآیندها و خطوط تولید با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی(هوش مصنوعی) برنامه نویسی در محیط متلب (MATLAB) برنامه نویسی پایتون Python انجام پروژه های پردازش تصویر انجام انواع پروژه و کدنویسی م ... تماس بگیرید
انجام پروژه های دانشجویی و همچنین نوشتن پروپوزال
انجام پروژه های دانشجویی و همچنین نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه های دانشجویی رشته مکانیک گرایش طراحی کاربردی در زمینه های کنترل خطی ، کنترل اتوماتیک ، کنترل تطبیقی ، کنترل فازی ، کنترل مدرن ، کنترل بهینه ایجاد پروپوزال و انجام پایان نامه و ساخت دستگاه برای ارائه در رشته های مکاترونیک و مکانیک تو ... تماس بگیرید
پروژه های مهندسی مخابرات و الکترونیک
پروژه های مهندسی مخابرات و الکترونیک طراحی و شبیه سازی انواع آنتنها همانند مونوپل یاگی یودا هورن (شیپوری) رفلکتورها (بشقابی تلسکوپی و ) مایکرواستریپ فراکتالی مارپیچی و با استفاده از نرم افزارهایCST Feko HFSS طراحی و شبیه سازی مدارات فعال و غیرفعالRF ادوات مایکروویوی با استفاده از ن ... تماس بگیرید
انجام پروژه و پایان نامه در رشته برق
انجام پروژه و پایان نامه در رشته برق با قیمت توافقی در اسرع وقت و با دقت و کیفیت مورد نظر شما کلیه پروژه و پایان نامه های مهندسی قدرت در زمینه های سیستم های قدرت الکتریکی ماشین های الکتریکی و درایو الکترونیک قدرت فشارقوی الکتریکی در کلیه سطوح توسط کادر مجرب در حداقل زمان با قیمت توافقی انجام ... تماس بگیرید
شبیه سازی مقالات
مقالات شبیه سازی شده برای مشاهده مشخصات مقالات روی آنها کلیک کنید بر Analysis control synchronization and circuit design of a novel chaotic system The Bidirectional Coupled Synchronization of Chaotic System Using Finite-time Control Nonlinear feedback synchronization co ... تماس بگیرید
پروژه های رشته کارشناسی ارشد برق
09367292276 09367292276 azsoftir@gmailcom azsoftircom 09367292276 09367292276 در زیر پروژه ها و مقالات رو برای دانلود قرار دادم که شامل 1مقالاتی که ترجمه و شبیه سازی دارند 2مقلاتی که شبیه سازی دارند 3مقالاتی که ترجمه دارند به ص ... تماس بگیرید
مقالات دینامیک سیستم های قدرت
در زیر مقالات دینامیک سیستم های قدرت رو برای دانلود گذاشتم برای خرید مقالات ایمیل بزنید و همان روز پروژه آماده ترجمه و شبیه سازی شده را تحویل بگیرید azsoftircom 09367292276 09367292276 azsoftir@gmailcom azsoftircom 09367292276 09367292276 ... تماس بگیرید
آگهی های ستاره دار این مجموعه
گروه شرکتهای نرم افزاری شیوا
گروه شرکتهای نرم افزاری شیوا
تولید کننده نرم افزارهای مدیریتی شیوا نرم افزار مدیریت مالی شیوا نرم افزار فروش، توزیع مویرگی و انبار شیوا نرم افزار مدیریت بین المللی SITS شیوا نرم افزار حقوق و دستمزد شیوا نرم افزار حمل و نقل شیوا نرم افزار ارتباط با مشتری شیوا CRM کلیه نرم افزارهای جمع آوری اطلاعات تحت تبلت و موبایل(اندروی ...
پیام همراه
پیام همراه
پيام همراه\" يك سيستم كامل جهت ارسال و دريافت پيام كوتاه از طريق GSM Modemنرم افزار \"پيام همراه\" امکان هر گونه اطلاع رساني و تبليغات از طريق پيامک را فراهم مي نمايد، اين نرم افزار تمام امکانات لازم جهت ارسال و دريافت پيامک بصورت تک و گروهي را دارا مي باشدامكانات و قابليتها ...
آگهی های بروزرسانی شده
94/10/27 يكشنبه 05:04 گروه شرکتهای نرم افزاری شیوا تولید کننده نرم افزارهای مدیریتی شیوا نرم افزار مدیریت مالی شیوا نرم افزار فروش، توزیع مویرگی و انبار شیوا نرم افزار مدیریت بین المللی SITS شیوا نرم افزار حقوق و دستمزد شیوا نرم افزار حمل و نقل شیوا نرم افزار ارتباط با مشتری شیوا CRM کلیه نرم افزارهای جمع آوری اطلاعات تحت تبلت و موبایل(اندروی ...
شرکت دانش بنیان شیوا پردازه ، ، شماره تماس: mosh
94/03/12 سه شنبه 19:13 نرم افزار مجتمع های مسکونی برنامه های شامل نرم افزار برنامه های مجتمع های مسکونی دولتی و خصوصی، برنامه حسابداری و حسابرسی - برنامه های مراکز MRI ، برنامه های مراکز درمانگاه و کلینیک ها ، برنامه صندوق های قرض الحسنه ، مالی ، کاگزینی، انواع پایان نامه ها و هر آنچه که شما از ما بخواهید. ...
مرتضی سلیمانی ، تهران ، شماره تماس: mosh
94/03/11 دوشنبه 22:52 خدمات تخصصی بازیابی اطلاعات بازیابی اطلاعات پیام پژواک در عصر کنونی که عصر اطلاعات نام گرفته است نگهداری اطلاعات از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و از بین رفتن اطلاعات می تواند برای بعضی از شرکتها و سازمانها به منزله اتمام حیات آن مجموعه باشد در همین حال نگرانی های زیادی به شرح ذیل موجود میباشد که همواره فکر مدیریت هر م ...
محمد هادی بیات ، مرکزی ، شماره تماس: mosh - قیمت: توافقی
94/03/11 دوشنبه 21:00 فروش و پشتيباني آنلاين انواع آنتي ويروس و اینترنت سکیوریتی . برندهاي قابل ارائه: Kaspersky – trust port – avira  nod32 – avg – G data متن: فروشگاه آنتي ويروس و اینترنت سکیوریتی ايران افتتاح شد. فروش و پشتيباني آنلاين انواع آنتي ويروس و اینترنت سکیوریتی . برندهاي قابل ارائه: Kaspersky – trust port – avira nod32 – avg – G data آدرس فروشگاه: www.irantivirus.com ايميل: info@irantivirus.comتلفن بخش فروش:02812235877ت ...
irantivirus.com ، قزوین ، شماره تماس: mosh
94/03/11 دوشنبه 14:15 آراد بزرگترین خانواده ی رباتیکی ایران بسمه تعالیآموزش رباتیک امروزه به عنوان یک علم نوین در بخش های مختلف سیستم های آموزشی دولتی و خصوصی در حال گسترش می باشد.آموزش این بخش در بخشهای خصوصی با حرکت گسترده چند شرکت معتبر و متخصص در این زمینه گسترش یافته و خوشبختانه با توانمندی فوق العاده این بخش در حال گسترش است. هزینه بسیار مناسب ...
روبو وار ، تهران ، شماره تماس: mosh
94/03/11 دوشنبه 04:11 آزما آزما«مديريت خدمات برگزاري، تصحيح و جمع‌بندي نتايج آزمون‌هاي چندگزينه‌اي»توسط اين نرم‌افزار مجموعه خدمات آزمون‌هاي چندگزينه‌اي مانند:‌ آزمون‌هاي استخدامي‏، آزمون‌هاي علمي، كنكورهاي سراسري يا آزمايشي، ارزشيابي دوره‌هاي آموزشي و ... از مرحله ثبت‌نام و صدور كارت آزمون تا تصحيح مكانيزه پاسخنامه، رتبه ...
شركت ديده پرداز صبا ، اصفهان ، شماره تماس: mosh - قیمت: تماس بگيريد
94/03/10 يكشنبه 05:08 نرم افزار حسابداری شخصی نرم افزار حسابداري بابت ثبت دريافت وپرداخت هاي روزانه (وجوه نقد - چک - حواله ) ثبت هزينه - ودرآمد روزانه شما طراحي شده پس ديگر نگران موعد چک خودتان نباشيد ...
، تهران ، شماره تماس: mosh - قیمت: 250000
94/03/10 يكشنبه 03:10 تقویت کننده امواج موبایل ( سیگنال بوستر ) تقویت کننده امواج موبایل ( سیگنال بوستر )در سطح كشور ما مکانهایی وجود دارند كه به جهت موقعيت جغرافيايي، امواج تلفن همراه در آنها با دشواری دريافت مي گردد و يا بعضي از مشتركين از آنتن دهي ضعيف شبكه تلفن همراه ناراضي مي باشند و هنگام استفاده از آن در مكانهايي كه امواج تلفن همراه به راحتي درياف ...
هوشمند افزار پندار ، مرکزی ، شماره تماس: mosh - قیمت: توافقی
94/03/10 يكشنبه 02:19 سيستم عوارض خودرويي شهرداري سيستم عوارض خودرويي:سيستم عوارض خودرويي يك سيستم مبتني بر وب بوده كه عوارض خودرو شهرداري ها را مكانيزه ميكند به اين صورت كه تمام مراحل كار اعم از تعريف فيش و محاسبه عوارض و جريمه ديركرد و ... در سيستم محاسبه ميگردد و امكان پرداخت عوارض خودرو به صورت الكترونيكي نيز مهيا ميباشد. همچنين شهرداري هاي ...
مجتمع برنامه نویسی حرفه ای ایرانیان ، خراسان ، شماره تماس: mosh
94/03/09 شنبه 17:34 نرم افزارهای مدیریتی،حسابداری،انبارداری ویژه اصناف صدف لیست نرم افزارها:1-نرم افزارفروشگاه های موبایل ورژن1/1 ،00/22-نرم افزارمدیریتی-حسابداری مشاورین املاک ورژن1/13-نرم افزار حسابداری ساده،متوسط،پیشرفته4-نرم افزار مدیریت وحسابداری فروشگاه های ادوات کشاورزی ...
مصطفی جعفری ، قم ، شماره تماس: mosh

تمام حقوق محفوظ و متعلق به می باشد ©

طراحی سایت توسط ضابط