97/06/29 پنجشنبه 11:46
باکس ورورد


ثبت نام
کلمه عبور جدید
آمار بازدید
97/06/29
بازدید: ١۴٨۴

97/06/28
بازدید: ۴٨۴٢

97/06/27
بازدید: ٢۴۶۵

97/06/26
بازدید: ٣۴٢۴

97/06/25
بازدید: ۴٢٢٣

97/06/24
بازدید: ۴٧٧٧

97/06/23
بازدید: ٣٨٠٠

انجام تخصصی پروژه مهندسی برق-کنترل

انجام تخصصی پروژه مهندسی برق-کنترل
نجام تخصصی پروژه مهندسی برق-کنترلانجام تخصصی پروژه مهندسی برق-کنترلانجام پروژه کنترل مود لغزشیانجام پروژه کنترل مود لغزشی تطبیقیانجام پروژه کنترل مود لغزشی فازیانجام پروژه کاهش چترینگ در سیستم های کنترل مود لغزشیانجام پروژه کنترل مود لغزشی مرتبه 2انجام پروژه کنترل مود لغزشی دینامیکانجام پروژه کنترل مود لغزشی چند متغیرهانجام پروژه رویتگر مود لغزشیانجام پروژه رویتگر مود لغزشی چند متغیرهانجام پروژه رویتگر مود لغزشی تطبیقیانجام پروژه رویتگر مود لغزشی برای تشخیص خطاانجام پروژه کنترل مود لغزشی ربات دو لینکیانجام پروژه کنترل مود لغزشی برای توربین بادی تغذیه دوگانهانجام پروژه کنترل مود لغزشی موتور القاییانجام پروژه کنترل مود لغزشی uavانجام پروژه کنترل مود لغزشی برای موتور dc مغناطیس دائم PMDCانجام پروژه رویتگر مود لغزشی برای موتور القاییانجام پروژه رویتگر مود لغزشی برای تشخیص خطای مقاومانجام پروژه رویتگر مود لغزشی برای بازسازی خطای محرک و سنسورانجام پروژه کنترل مود لغزشی مبتنی بر رویتگر

=

ام تخصصی پروژه مهندسی برق-کنترلانجام تخصصی پروژه مهندسی برق-کنترلانجام پروژه کنترل مود لغزشیانجام پروژه کنترل مود لغزشی تطبیقیانجام پروژه کنترل مود لغزشی فازیانجام پروژه کاهش چترینگ در سیستم های کنترل مود لغزشیانجام پروژه کنترل مود لغزشی مرتبه 2انجام پروژه کنترل مود لغزشی دینامیکانجام پروژه کنترل مود لغزشی چند متغیرهانجام پروژه رویتگر مود لغزشیانجام پروژه رویتگر مود لغزشی چند متغیرهانجام پروژه رویتگر مود لغزشی تطبیقیانجام پروژه رویتگر مود لغزشی برای تشخیص خطاانجام پروژه کنترل مود لغزشی ربات دو لینکیانجام پروژه کنترل مود لغزشی برای توربین بادی تغذیه دوگانهانجام پروژه کنترل مود لغزشی موتور القایی

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

انجام پروژه کنترل مود لغزشی uavانجام پروژه کنترل مود لغزشی برای موتور dc مغناطیس دائم PMDCانجام پروژه رویتگر مود لغزشی برای موتور القاییانجام پروژه رویتگر مود لغزشی برای تشخیص خطای مقاومانجام پروژه رویتگر مود لغزشی برای بازسازی خطای محرک و سنسورانجام پروژه کنترل مود لغزشی مبتنی بر رویتگر

=

کنترل

انجام پروژه و پایان نامه مهندسی برق کنترلانجام پروژه کنترل فازیانجام پروژه کنترل فازی بهینهانجام پروژه شناسایی سیستم با استفاده از سیستم های فازیانجام پروژه کنترل فازی مقاومانجام پروژه کنترل فازی تطبیقیانجام پروژه کنترل فازی تطبیقی پایدارانجام پروژه کنترل فازی مود لغزشیانجام پروژه کنترل فازی رباتانجام پروژه کنترل فازی چند متغیرهانجام پروژه کنترل فازی بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیکانجام پروژه کنترل فازی بهینه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات PSOانجام پروژه رویتگر های فازیانجام پروژه کنترل فازی تطبیقی مبتنی بر رویتگرانجام پروژه کنترل فازی موبایل ربات

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

انجام پروژه کنترل فازی سیستم ترمز ضد قفلانجام پروژه کنترل فازی سیستم تعلیق روغنی و مغناطیسیانجام پروژه کنترل فازی هواپیمای بدون سرنشین

=

ن نامه کنترل بهینه مود لغزشی مرتبه بالا برای سیستم ترمز ضد قفلایمنی خودروها امروزه از مهمترین مسائل مطرح در صنایع خودرو سازی است طبق آمار سال 89 در اثر سوانح جاده ای حدود 22 هزار نفر کشته و 270 هزار نفر مصدوم شده اند، آمار تصادفات و سوانح جاده ای در ایران از متوسط جهانی بسیار بالاتر است از جمله راهکار های کاهش تصادفات ایمن تر کردن خودرو ها می باشدیکی از مهمترین سیستم هایی که در تامین ایمنی خودرو نقش اساسی دارد سیستم ترمز می باشد عیب عمده ترمز های معمولی این است که راننده نمی تواند مقدار گشتاور ترمز اعمال شده بر چرخ ها را دقیقن کنترل نماید و چنانچه اطلاع دقیقی از شرایط جاده نداشته باشد، فشرده شدن بیش از حد پدال ترمز، باعث قفل شدن چرخ ها خواهد شد نیروی اصطکاک در چرخ های کاملن قفل شده، کم می شود و همچنین در این حالت فرمان پذیری خودرو به طور کامل از دست رفته و در نتیجه خودرو پایداری جانبی خود را از دست می دهد

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

در این پژوهش قصد داریم بعد از مدل سازی سیستم ترمز ضد قفل ،ابتدا با استفاده از روش کنترل مود لغزشی سیستم کنترلی برای ترمز ضد قفل طراحی کرده و سپس برای غلبه بر پدیده چترینگ از کنترل مود لغزشی مرتبه بالا استفاده می کنیم و همچنین با بهینه سازی زمان رسیدن به سطح لغزش در کنترل مود لغزشی مرتبه بالا ، عملکرد آن را بهبود دهیم در نهایت پاسخ حاصل از این سیستم ها را در شرایط مختلف و در حضور عدم قطعیت ها بررسی و تحلیل می کنیم

=azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به دلیل مباحث زیست محیطی وکمبود سوخت‌های فسیلی به سرعت درحال توسعه هستند طراحی کنترل‌کننده برای سیستم توربین بادی سرعت متغیر یکی از مهمترین چالش‌های مهندسی امروز است سیستم تبدیل انرژی باد، شامل اجزای پیچیدة آیرودینامیکی و الکتریکی به همراه عملکرد غیرقابل پیش‌بینی سرعت باد می‌باشد که همین امر طراحی کنترل‌کننده را مشکل می‌سازد در میان منابع تولید انرژی تجدیدپذیر استفاده از انرژی باد، سریع‌ترین رشد را دارد در پایان سال 2006 ظرفیت تولید برق ایالات متحده با استفاده از انرژی باد بالغ بر 11630 مگاوات بوده است که نیاز انرژی، حدود 29 میلیون خانه آمریکایی را برآورده می‌کرد ظرفیت تولید برق توسط نیروی باد، در اروپا و آمریکا در هر سال 30-20 افزایش می‌یابد، چشم انداز استفاده از انرژی باد برای تولید الکتریسیته، در اروپا و آمریکا، تولید 20 برق توسط انرژی باد است در دو دهه اخیر توربین‌های بادی با توان 20 کیلووات تا 2 مگاوات توسعه داده شده‌اند و در حال حاضر توربین‌های با ابعاد بزرگتر در حال طراحی می‌باشد

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircomدر این پایان‌نامه قصد داریم با استفاده از کنترل‌کننده مقاوم مود لغزشی تطبیقی، حداکثر بازده از ژنراتور را بدست بیاوریم با توجه به محدودیت‌های پیاده سازی سنسور در این سیستم، برای بدست آوردن سرعت و موقعیت ژنراتور از رویتگر مودلغزشی استفاده می‌کنیم و رویتگری برای تخمین این متغیرهای سیستم طراحی می‌شود، با اینکار نیاز به سنسور برای این سیستم رفع شده، همچنین برای یافتن بیشترین توان قابل دریافت از توربین بادی، از یک شبکه عصبی برای تخمین سرعت باد استفاده می‌کنیم، این شبکه عصبی برای تخمین سرعت باد آموزش دیده شده، و در حین کنترل ژنراتور، با استفاده از اندازه‌گیری‌های موجود از سیستم، یک تخمین از سرعت باد ایجاد می‌کند، سپس با استفاده از تخمین‌های رویتگر، یک کنترل‌کننده مودلغزشی مقاوم برای بدست آوردن حداکثر بازده از ژنراتور طراحی می‌کنیم در نهایت با استفاده از شبیه سازی، عملکرد روش‌های پیشنهادی را بررسی و به تحلیل نتایج می‌پردازیم برای مقایسه نتایج بدست آمده از نتایج مرجع استفاده می‌کنیمazsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

بازدید: ۴١٧
تاریخ ارسال: 97/04/24 | تاریخ انقضا: 97/07/21 | تاریخ بروزرسانی: 94/02/10
تماس بگیرید

mosh
زواز

emailآخرین آگهی های کاربر
پروژه های آماده و پیش نهادی برای بینایی ماشین و پردازش تصویر بینایی ماشین
پروژه های آماده و پیش نهادی برای بینایی ماشین و پردازش تصویر بینایی ماشین azsoftircom 09367292276 09367292276 azsoftir@gmailcom azsoftircom 09367292276 09367292276 azsoftir@gmailcom azsoftircom 1 - کنترل حرکت بازوی مکانیکی به کمک یک سیستم ... تماس بگیرید
انجام محاسبات نرم افزاری مربوط به تحقیق
خدمات پایان نامه تدوین پایان نامه تدوین پروپوزال بر اساس موضوع تحقیق مشاوره در فصل بندی تحقیق انجام محاسبات نرم افزاری مربوط به تحقیق خدمات مقاله استخراج مقاله از پایان نامه شما تدوین مقاله ISIوعلمی پژوهشی اکسپت مقاله ISIوعلمی پژوهشی مشاوره در تدوین ،ترجمه و اخ ... تماس بگیرید
انجام پایان نامه و پروژه های دانشگاهی با متلب Matlab
انجام پایان نامه و پروژه های دانشگاهی با متلب Matlab مدلسازی و بهینه سازی فرآیندها و خطوط تولید با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی(هوش مصنوعی) برنامه نویسی در محیط متلب (MATLAB) برنامه نویسی پایتون Python انجام پروژه های پردازش تصویر انجام انواع پروژه و کدنویسی م ... تماس بگیرید
انجام پروژه های دانشجویی و همچنین نوشتن پروپوزال
انجام پروژه های دانشجویی و همچنین نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه های دانشجویی رشته مکانیک گرایش طراحی کاربردی در زمینه های کنترل خطی ، کنترل اتوماتیک ، کنترل تطبیقی ، کنترل فازی ، کنترل مدرن ، کنترل بهینه ایجاد پروپوزال و انجام پایان نامه و ساخت دستگاه برای ارائه در رشته های مکاترونیک و مکانیک تو ... تماس بگیرید
نام رشته و گرایش:مهندسی برق-الکترونیک- مقطع کارشناسی
شبیه سازی حفاظت و کنترل هوشمند و اتوماسیون در شبکه های انتقال و توزیع شبیه سازی عملکرد ماشین سنکرون موقع بروز خطای اتصال کوتاه شبیه سازی راه انداری موتور های القایی سه فاز با راه انداز ستاره-مثلت و مقاومت چند مرحله ای شبیه سازی صائقه، برقگیر و عملکرد برقگیردر موقع بروز صائ ... تماس بگیرید
پروژه های مهندسی مخابرات و الکترونیک
پروژه های مهندسی مخابرات و الکترونیک طراحی و شبیه سازی انواع آنتنها همانند مونوپل یاگی یودا هورن (شیپوری) رفلکتورها (بشقابی تلسکوپی و ) مایکرواستریپ فراکتالی مارپیچی و با استفاده از نرم افزارهایCST Feko HFSS طراحی و شبیه سازی مدارات فعال و غیرفعالRF ادوات مایکروویوی با استفاده از ن ... تماس بگیرید
انجام پروژه و پایان نامه در رشته برق
انجام پروژه و پایان نامه در رشته برق با قیمت توافقی در اسرع وقت و با دقت و کیفیت مورد نظر شما کلیه پروژه و پایان نامه های مهندسی قدرت در زمینه های سیستم های قدرت الکتریکی ماشین های الکتریکی و درایو الکترونیک قدرت فشارقوی الکتریکی در کلیه سطوح توسط کادر مجرب در حداقل زمان با قیمت توافقی انجام ... تماس بگیرید
شبیه سازی مقالات
مقالات شبیه سازی شده برای مشاهده مشخصات مقالات روی آنها کلیک کنید بر Analysis control synchronization and circuit design of a novel chaotic system The Bidirectional Coupled Synchronization of Chaotic System Using Finite-time Control Nonlinear feedback synchronization co ... تماس بگیرید
پروژه های رشته کارشناسی ارشد برق
09367292276 09367292276 azsoftir@gmailcom azsoftircom 09367292276 09367292276 در زیر پروژه ها و مقالات رو برای دانلود قرار دادم که شامل 1مقالاتی که ترجمه و شبیه سازی دارند 2مقلاتی که شبیه سازی دارند 3مقالاتی که ترجمه دارند به ص ... تماس بگیرید
مقالات دینامیک سیستم های قدرت
در زیر مقالات دینامیک سیستم های قدرت رو برای دانلود گذاشتم برای خرید مقالات ایمیل بزنید و همان روز پروژه آماده ترجمه و شبیه سازی شده را تحویل بگیرید azsoftircom 09367292276 09367292276 azsoftir@gmailcom azsoftircom 09367292276 09367292276 ... تماس بگیرید
آگهی های ستاره دار این مجموعه
نرم افزار انتخاب واحد اینترنتی دانشگاه ها
نرم افزار انتخاب واحد اینترنتی دانشگاه ها
سيستم دانشجویی / انتخاب واحد دانشجويي نرم افزاري است که به دانشجو اين امکان را خواهد داد که بدون حضور فيزيکي در دانشگاه و از هر نقطه اي از جهان که امکان دسترسي به اينترنت براي او فراهم باشد اقدام به انتخاب دروس ارائه شده براي خود در دانشگاه نمايد.این سیستم دارای امکانات بس ...
آگهی های بروزرسانی شده
94/03/11 دوشنبه 21:27 انجام پروژه هاي برنامه نويسي دانشجوئي انجام پروژه هاي برنامه نويسي دانشجوئيانجام و پياده سازي كليه پروژه هاي دانشجويي پروژه پاياني كارداني و كارشناسيانجام پروژهای دانشجویی رشته کامپیوتر با زبان برنامه نویسی #C و ASP و پایگاه داده SQL Server با مستند سازی کامل و قیمتی توافقی طراحی پروژه های دانشجویی با قیمت باورنکردمیطرا ...
پیام خانی نژاد ، آذربایجان ، شماره تماس: mosh
94/03/09 شنبه 10:51 نرم افزار انتخاب واحد اینترنتی دانشگاه ها سيستم دانشجویی / انتخاب واحد دانشجويي نرم افزاري است که به دانشجو اين امکان را خواهد داد که بدون حضور فيزيکي در دانشگاه و از هر نقطه اي از جهان که امکان دسترسي به اينترنت براي او فراهم باشد اقدام به انتخاب دروس ارائه شده براي خود در دانشگاه نمايد.این سیستم دارای امکانات بس ...
مرتضی هادوی ، خراسان ، شماره تماس: mosh
94/03/08 جمعه 23:57 جامع ترین سایت رباتیک ایران بسمه تعالیآموزش رباتیک امروزه به عنوان یک علم نوین در بخش های مختلف سیستم های آموزشی دولتی و خصوصی در حال گسترش می باشد.آموزش این بخش در بخشهای خصوصی با حرکت گسترده چند شرکت معتبر و متخصص در این زمینه گسترش یافته و خوشبختانه با توانمندی فوق العاده این بخش در حال گسترش است. هزینه بسیار مناسب ...
روبو وار ، خراسان ، شماره تماس: mosh
94/02/30 چهارشنبه 09:26 طراحی پورتال شرکتی مهمترین مساله بعد از هویت اینترنتی برای یک شرکت ، مساله درآمد بیشتر و رونق کسب وکار از طریق سایت می باشدشما می توانید با خیالی آسوده طراحی پورتال خود را به متخصصان ما واگذار کنیدمتخصصان شرکت مهندسی فنی کیان تجارت با داشتن دانش و تجربه بالادر خصوص جدیدترین سیستم ها و استاندار های روز دنیا شما را در ...
شرکت مهندسی کیان تجارت ، تهران ، شماره تماس: mosh
94/02/14 دوشنبه 17:27 خدمات هوش مصنوعی و هوشمند سازی شرکت بین المللی IT researches ltd یک کمپانی فعال در فناوری اطلاعات و تحقیقات علوم کامپیوتر مستقر در انگلستان است که با شعبه های متعدد در کشور های مختلف پهنای وسیعی از خدمات تجاری و علمی را به شرکتها و سازمانها در سراسر جهان ارائه می نماید این شرکت همکاری های گسترده ای را به عنوان همکار تجاری با شرکت ...
علیرضا مجیدی ، تهران ، شماره تماس: mosh - قیمت: مراجعه به سایت
94/02/10 پنجشنبه 16:06 انجام پروژه های دانشجویی و همچنین نوشتن پروپوزال انجام پروژه های دانشجویی و همچنین نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه های دانشجویی رشته مکانیک گرایش طراحی کاربردی در زمینه های کنترل خطی ، کنترل اتوماتیک ، کنترل تطبیقی ، کنترل فازی ، کنترل مدرن ، کنترل بهینه ایجاد پروپوزال و انجام پایان نامه و ساخت دستگاه برای ارائه در رشته های مکاترونیک و مکانیک تو ...
زواز ، تهران ، شماره تماس: mosh
94/01/14 جمعه 20:10 خدمات توسعه نرم افزار و برنامه نویسی وب wwwitresearchesir دستیابی به نرم افزارهای کارا و با کیفیت مناسب و پاسخگوی همه نیازهای موجود، برخلاف ظاهر ساده آن، کاری بس دشوار است با توجه به حجم زیادی از نرم افزارهای کاربردی در زمینه های مختلف حسابداری، انبارداری، حقوق و دستمزد، اتوماسیون اداری، اتوماسیون صنعتی، گردش کار، مدیریت اطلاعات، ...
مهسا قاسمی ، تهران ، شماره تماس: mosh - قیمت: لطفا تماس بگیرید
94/01/14 جمعه 20:10 خدمات توسعه و برنامه نویسی هوش مصنوعی AI شرکت بین المللی IT researches ltd یک کمپانی فعال در فناوری اطلاعات و تحقیقات علوم کامپیوتر مستقر در انگلستان است که با شعبه های متعدد در کشور های مختلف پهنای وسیعی از خدمات تجاری و علمی را به شرکتها و سازمانها در سراسر جهان ارائه می نماید این شرکت همکاری های گسترده ای را به عنوان همکار تجاری با ...
علی روغنی ، تهران ، شماره تماس: mosh - قیمت: لطفا تماس بگیرید
94/01/11 سه شنبه 15:01 مشاوره پروژه های دانشجویی MATLAB - مشاوره پروژه های دانشجویی در زمینه های مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی کامپیوتر و azsoftir@gmailcom 09367292276 azsoftir 09367292276 صادقی شبکه عصبی، پردازش سیگنال، منطق فازی و ریاضی : محاسبات عددی و ریاضیات مهندسی آمار و معادلات دیفرانسیل ...
کیان ، تهران ، شماره تماس: mosh
94/01/11 سه شنبه 15:01 برنامه نویسی تخصصی matlab نامه نویسی تخصصی matlab azsoftir@gmailcom 09367292276 azsoftir 09367292276 صادقی پذیرش و چاپ مقاله کنفرانس ieee با مناسب‌ترین قیمت ، در زمینه دلخواه شما آموزش برنامه نویسی با نرم افزار matlab آموزش کاربردی شبکه عصبی به همراه آموزش کد نویسی ...
کیان ، تهران ، شماره تماس: mosh

تمام حقوق محفوظ و متعلق به می باشد ©

طراحی سایت توسط ضابط