97/09/23 جمعه 07:39
باکس ورورد
آمار بازدید
97/09/23
بازدید: ١٢۴۵
آگهی: ٠

97/09/22
بازدید: ۴۴۵٩
آگهی: ٢

97/09/21
بازدید: ۴٠٣٨
آگهی: ٠

97/09/20
بازدید: ٣٨٨٩
آگهی: ١

97/09/19
بازدید: ٣٨١٠
آگهی: ٠

97/09/18
بازدید: ٣۴٣٨
آگهی: ٢

97/09/17
بازدید: ٣۵۴٨
آگهی: ١

انجام تخصصی پروژه مهندسی برق-کنترل

انجام تخصصی پروژه مهندسی برق-کنترل
نجام تخصصی پروژه مهندسی برق-کنترلانجام تخصصی پروژه مهندسی برق-کنترلانجام پروژه کنترل مود لغزشیانجام پروژه کنترل مود لغزشی تطبیقیانجام پروژه کنترل مود لغزشی فازیانجام پروژه کاهش چترینگ در سیستم های کنترل مود لغزشیانجام پروژه کنترل مود لغزشی مرتبه 2انجام پروژه کنترل مود لغزشی دینامیکانجام پروژه کنترل مود لغزشی چند متغیرهانجام پروژه رویتگر مود لغزشیانجام پروژه رویتگر مود لغزشی چند متغیرهانجام پروژه رویتگر مود لغزشی تطبیقیانجام پروژه رویتگر مود لغزشی برای تشخیص خطاانجام پروژه کنترل مود لغزشی ربات دو لینکیانجام پروژه کنترل مود لغزشی برای توربین بادی تغذیه دوگانهانجام پروژه کنترل مود لغزشی موتور القاییانجام پروژه کنترل مود لغزشی uavانجام پروژه کنترل مود لغزشی برای موتور dc مغناطیس دائم PMDCانجام پروژه رویتگر مود لغزشی برای موتور القاییانجام پروژه رویتگر مود لغزشی برای تشخیص خطای مقاومانجام پروژه رویتگر مود لغزشی برای بازسازی خطای محرک و سنسورانجام پروژه کنترل مود لغزشی مبتنی بر رویتگر

=

ام تخصصی پروژه مهندسی برق-کنترلانجام تخصصی پروژه مهندسی برق-کنترلانجام پروژه کنترل مود لغزشیانجام پروژه کنترل مود لغزشی تطبیقیانجام پروژه کنترل مود لغزشی فازیانجام پروژه کاهش چترینگ در سیستم های کنترل مود لغزشیانجام پروژه کنترل مود لغزشی مرتبه 2انجام پروژه کنترل مود لغزشی دینامیکانجام پروژه کنترل مود لغزشی چند متغیرهانجام پروژه رویتگر مود لغزشیانجام پروژه رویتگر مود لغزشی چند متغیرهانجام پروژه رویتگر مود لغزشی تطبیقیانجام پروژه رویتگر مود لغزشی برای تشخیص خطاانجام پروژه کنترل مود لغزشی ربات دو لینکیانجام پروژه کنترل مود لغزشی برای توربین بادی تغذیه دوگانهانجام پروژه کنترل مود لغزشی موتور القایی

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

انجام پروژه کنترل مود لغزشی uavانجام پروژه کنترل مود لغزشی برای موتور dc مغناطیس دائم PMDCانجام پروژه رویتگر مود لغزشی برای موتور القاییانجام پروژه رویتگر مود لغزشی برای تشخیص خطای مقاومانجام پروژه رویتگر مود لغزشی برای بازسازی خطای محرک و سنسورانجام پروژه کنترل مود لغزشی مبتنی بر رویتگر

=

کنترل

انجام پروژه و پایان نامه مهندسی برق کنترلانجام پروژه کنترل فازیانجام پروژه کنترل فازی بهینهانجام پروژه شناسایی سیستم با استفاده از سیستم های فازیانجام پروژه کنترل فازی مقاومانجام پروژه کنترل فازی تطبیقیانجام پروژه کنترل فازی تطبیقی پایدارانجام پروژه کنترل فازی مود لغزشیانجام پروژه کنترل فازی رباتانجام پروژه کنترل فازی چند متغیرهانجام پروژه کنترل فازی بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیکانجام پروژه کنترل فازی بهینه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات PSOانجام پروژه رویتگر های فازیانجام پروژه کنترل فازی تطبیقی مبتنی بر رویتگرانجام پروژه کنترل فازی موبایل ربات

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

انجام پروژه کنترل فازی سیستم ترمز ضد قفلانجام پروژه کنترل فازی سیستم تعلیق روغنی و مغناطیسیانجام پروژه کنترل فازی هواپیمای بدون سرنشین

=

ن نامه کنترل بهینه مود لغزشی مرتبه بالا برای سیستم ترمز ضد قفلایمنی خودروها امروزه از مهمترین مسائل مطرح در صنایع خودرو سازی است طبق آمار سال 89 در اثر سوانح جاده ای حدود 22 هزار نفر کشته و 270 هزار نفر مصدوم شده اند، آمار تصادفات و سوانح جاده ای در ایران از متوسط جهانی بسیار بالاتر است از جمله راهکار های کاهش تصادفات ایمن تر کردن خودرو ها می باشدیکی از مهمترین سیستم هایی که در تامین ایمنی خودرو نقش اساسی دارد سیستم ترمز می باشد عیب عمده ترمز های معمولی این است که راننده نمی تواند مقدار گشتاور ترمز اعمال شده بر چرخ ها را دقیقن کنترل نماید و چنانچه اطلاع دقیقی از شرایط جاده نداشته باشد، فشرده شدن بیش از حد پدال ترمز، باعث قفل شدن چرخ ها خواهد شد نیروی اصطکاک در چرخ های کاملن قفل شده، کم می شود و همچنین در این حالت فرمان پذیری خودرو به طور کامل از دست رفته و در نتیجه خودرو پایداری جانبی خود را از دست می دهد

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

در این پژوهش قصد داریم بعد از مدل سازی سیستم ترمز ضد قفل ،ابتدا با استفاده از روش کنترل مود لغزشی سیستم کنترلی برای ترمز ضد قفل طراحی کرده و سپس برای غلبه بر پدیده چترینگ از کنترل مود لغزشی مرتبه بالا استفاده می کنیم و همچنین با بهینه سازی زمان رسیدن به سطح لغزش در کنترل مود لغزشی مرتبه بالا ، عملکرد آن را بهبود دهیم در نهایت پاسخ حاصل از این سیستم ها را در شرایط مختلف و در حضور عدم قطعیت ها بررسی و تحلیل می کنیم

=azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به دلیل مباحث زیست محیطی وکمبود سوخت‌های فسیلی به سرعت درحال توسعه هستند طراحی کنترل‌کننده برای سیستم توربین بادی سرعت متغیر یکی از مهمترین چالش‌های مهندسی امروز است سیستم تبدیل انرژی باد، شامل اجزای پیچیدة آیرودینامیکی و الکتریکی به همراه عملکرد غیرقابل پیش‌بینی سرعت باد می‌باشد که همین امر طراحی کنترل‌کننده را مشکل می‌سازد در میان منابع تولید انرژی تجدیدپذیر استفاده از انرژی باد، سریع‌ترین رشد را دارد در پایان سال 2006 ظرفیت تولید برق ایالات متحده با استفاده از انرژی باد بالغ بر 11630 مگاوات بوده است که نیاز انرژی، حدود 29 میلیون خانه آمریکایی را برآورده می‌کرد ظرفیت تولید برق توسط نیروی باد، در اروپا و آمریکا در هر سال 30-20 افزایش می‌یابد، چشم انداز استفاده از انرژی باد برای تولید الکتریسیته، در اروپا و آمریکا، تولید 20 برق توسط انرژی باد است در دو دهه اخیر توربین‌های بادی با توان 20 کیلووات تا 2 مگاوات توسعه داده شده‌اند و در حال حاضر توربین‌های با ابعاد بزرگتر در حال طراحی می‌باشد

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircomدر این پایان‌نامه قصد داریم با استفاده از کنترل‌کننده مقاوم مود لغزشی تطبیقی، حداکثر بازده از ژنراتور را بدست بیاوریم با توجه به محدودیت‌های پیاده سازی سنسور در این سیستم، برای بدست آوردن سرعت و موقعیت ژنراتور از رویتگر مودلغزشی استفاده می‌کنیم و رویتگری برای تخمین این متغیرهای سیستم طراحی می‌شود، با اینکار نیاز به سنسور برای این سیستم رفع شده، همچنین برای یافتن بیشترین توان قابل دریافت از توربین بادی، از یک شبکه عصبی برای تخمین سرعت باد استفاده می‌کنیم، این شبکه عصبی برای تخمین سرعت باد آموزش دیده شده، و در حین کنترل ژنراتور، با استفاده از اندازه‌گیری‌های موجود از سیستم، یک تخمین از سرعت باد ایجاد می‌کند، سپس با استفاده از تخمین‌های رویتگر، یک کنترل‌کننده مودلغزشی مقاوم برای بدست آوردن حداکثر بازده از ژنراتور طراحی می‌کنیم در نهایت با استفاده از شبیه سازی، عملکرد روش‌های پیشنهادی را بررسی و به تحلیل نتایج می‌پردازیم برای مقایسه نتایج بدست آمده از نتایج مرجع استفاده می‌کنیمazsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom

azsoftircom

09367292276

09367292276

azsoftir@gmailcom
پایان تاریخ انقضا


آگهی های ستاره دار این مجموعه
نرم افزار انتخاب واحد اینترنتی دانشگاه ها
نرم افزار انتخاب واحد اینترنتی دانشگاه ها
سيستم دانشجویی / انتخاب واحد دانشجويي نرم افزاري است که به دانشجو اين امکان را خواهد داد که بدون حضور فيزيکي در دانشگاه و از هر نقطه اي از جهان که امکان دسترسي به اينترنت براي او فراهم باشد اقدام به انتخاب دروس ارائه شده براي خود در دانشگاه نمايد.این سیستم دارای امکانات بس ...
آگهی های بروزرسانی شده
94/03/09 شنبه 10:51 نرم افزار انتخاب واحد اینترنتی دانشگاه ها سيستم دانشجویی / انتخاب واحد دانشجويي نرم افزاري است که به دانشجو اين امکان را خواهد داد که بدون حضور فيزيکي در دانشگاه و از هر نقطه اي از جهان که امکان دسترسي به اينترنت براي او فراهم باشد اقدام به انتخاب دروس ارائه شده براي خود در دانشگاه نمايد.این سیستم دارای امکانات بس ...
مرتضی هادوی ، خراسان ، شماره تماس: mosh
93/09/26 چهارشنبه 10:49 پروژه طراحی و تحلیل سیستم انبار کارخانه به کمک UML در نرم افزار Rational Ros پروژه طراحی و تحلیل سیستم انبار کارخانه بر اساس UML به کمک Rational Ros شامل: چارت سازمانی انـبار نــمـودار مـتن شــــــرح فــرمهای ورودی / خـــروجی به همراه نمونه فیزیکی فرمها نــمـودار جریان مستندات اجزای داخلی دیاگرام اولیه گردش داده ها (DFD سطح 1) دیاگرام گردش داده های دریافت و تحویل کال ...
صادقی ، تهران ، شماره تماس: mosh - قیمت: 15000تومان
93/09/26 چهارشنبه 10:48 پروژه طراحی و تحلیل سیستم انبار کارخانه درس مهندسی نرم افزار پروژه طراحی و تحلیل سیستم انبار کارخانه درس مهندسی نرم افزار شامل : چارت سازمانی نمودار متن جدول تشریح خطوط جدول تشریح موجودیتهای خارجی نــمـودار جریان مستندات اجزای داخلی جدول تشریح خطوط داخلی سیستم جدول تشریح اجزای داخلی سیستم دیاگرام اولیه گردش داده ها (DFD سطح 1) دیاگرام گردش داده ها ...
صادقی ، تهران ، شماره تماس: mosh - قیمت: 15000تومان
93/04/02 دوشنبه 09:27 آموزش   تخصصی ASPNET آموزش تخصصی ASPNET 65 ساعت آموزش تخصصی در کلاسهای حضوری آمادگی برای ورود به بازار کار و استخدام آموزش کامل مبانی برنامه نویسی بر اساس تکنولوژی 4 NET سیستم مونیتروینگ و تصویر برداری از مراحل انجام پروژه درداخل کلاسهای مجموعه -تحلیل و بررسی پروژه های تحصصی انجام شده توسط تیم آموزشی ارائ ...
sarinalearning ، تهران ، شماره تماس: mosh
93/04/02 دوشنبه 09:27 کمپ تخصصی SharePoint کمپ تخصصی SharePoint آموزش حرفه ای Microsoft SharePoint توسعه برنامه های کاربردی با شیرپوینت 2010 برنامه نویسی تخصصی در Sharepoint توسط Visual Studio به زبان # C تحت پروژه ASPNET پیکربندی و مدیریت شیرپوینت 2010 مدیریت و ساخت وب سایت توسط SharePoint 65 ساعت آموزش تخصصی بصورت حضوری ...
سارینالیرنینگ ، تهران ، شماره تماس: mosh
91/11/11 چهارشنبه 15:30 خدمات طراحی سایت و پورتال و وب دفتر خدمات مهندسي نیکانخدمات طراحی سایت و پورتال و وبامروزه داشتن وب سايت براي شرکتها، موسسات و حتي اشخاص ديگر يک نياز نيست بلکه ضرورت است در عصر ارتباطات، دنياي اينترنت و وب از جمله مهمترين ابزار ارتباطي انسان در هزاره سوم است گستردگي دسترسي به اطلاعات يک وب سايت، هزينه مناسب در ...
کریمی ، تهران ، شماره تماس: mosh
91/06/20 دوشنبه 10:15 انجام پروژه های برنامه نویسی و پایان نامه های دانشگاهی • انجام پروژه های سی شارپ ، ویژوال بیسیک دات نت ، ویژوال بیسیک 6 ، VBA ، ASPNet • انجام پروژه های پایگاه داده ، SQL و اکسز • انجام پروژه های تجزیه و تحلیل سیستمها و مهندسی نرم افزار ، SSADM RUP UML • انجام پروژه های کارآفرینی • انجام پروژه های مالتی مدیا بیلدر • انجام پروژه های ...
علی بیتاسافت ، اصفهان ، شماره تماس: mosh - قیمت: توافقی
91/04/12 دوشنبه 04:48 برنامه نویسی و نصب ویندوز نوشتن انواع برنامه به زبانهای مختلف نصب انواع ویندوز ...
اراز عبادنژاد ، تهران ، شماره تماس: mosh - قیمت: 00
91/02/20 چهارشنبه 05:14 فروش لاينسس DevExpress فروش لاينسس DevExpress همراه قفل و بدون قفل قابل استفاده براي تمام کامپوننت هاي ASPNET WPF Windows Form Silverlight قيمت 200000 تومان ...
سامان حسابی ، تهران ، شماره تماس: mosh - قیمت: 200.000 تومان
91/02/12 سه شنبه 02:43 نرم افزار حسابداری تحت وب نرم افزارحسابداری تحت وب تکنولوژی های استفاده شده در تولید نرم افزار : 1- بانك اطلاعاتي: SQL Server 2008 2- رابط كاربري ويندوز: Delphi 2010 3- رابط كاربري وب :AspNet 4/C# 4- Sql Server Authentication Mode جهت اتصال به بانک اطلاعاتی که بالاترین امنیت را در بر دارد (ایجاد یک حساب کاربری به ازای ...
محمد امیرآبادی ، تهران ، شماره تماس: mosh

تمام حقوق محفوظ و متعلق به می باشد ©

طراحی سایت توسط ضابط