97/11/26 جمعه 22:59
باکس ورورد
آمار بازدید
97/11/26
بازدید: ١٩٠٣
آگهی: ٢

97/11/25
بازدید: ۵٠٠٣
آگهی: ١

97/11/24
بازدید: ٢١۴٠
آگهی: ٠

97/11/23
بازدید: ٢۴۶٧
آگهی: ٠

97/11/22
بازدید: ۶١٩۶
آگهی: ٨

97/11/21
بازدید: ٢٣٩٢
آگهی: ٢

97/11/20
بازدید: ٢٢٢٠
آگهی: ١

آگروفود صنایع غذایی ایران

آگروفود صنایع غذایی ایران

شبکه تجارت و کسب وکارالکترونیکی صنایع غذایی ایران
پروژه شهر الکترونیک صنایع غذایی ایران
عضویت اولیه رایگان می باشد
www.Agrofood.ir
محیطی جذاب برای ارتباط با مشتریان واستفاده ازشبکه همکاران دیگر اعضاء تجربه ایی نو وارزان درجهت الکترونیکی کردن صنایع غذایی ایران
گامی مهم برای سهولت در امر یافتن اطلاعات بازار، برندینگ، تحقیقات بازارتحولات مهم این صنعت
یادتان باشد شما با یک دسته بندی جامع کالایی وخدماتی روبروخواهد بود
حتی هر مجموعه ای که می تواند به این صنعت کمک نماید می تواند از این مرجع استفاده نماید.
مهندس رضا رجب نیا

(گروه نرم افزاری و بازاریابی چهاربرگ با همکاری گروه تجاری آریا)
info@Agrofood.ir
www.Agrofood.ir

تجارت، کسب وکار الکترونیکی، صنایع غذایی، اطلاعات بازار، برندینگ، گروه تجاری آریا شبکه تجارت و کسب وکارالکترونیکی صنایع غذایی ایران ، گر
پایان تاریخ انقضا


آگهی های بروزرسانی شده

تمام حقوق محفوظ و متعلق به می باشد ©

طراحی سایت توسط ضابط