98/03/04 شنبه 09:52
باکس ورورد
آمار بازدید
98/03/04
بازدید: ٩٢٧
آگهی: ٠

98/03/03
بازدید: ١۶٨٧
آگهی: ٠

98/03/02
بازدید: ٣۴٨٢
آگهی: ٢

98/03/01
بازدید: ٢٨٧۴
آگهی: ٠

98/02/31
بازدید: ٢٣۴۶
آگهی: ٠

98/02/30
بازدید: ٣۶۶۵
آگهی: ١

98/02/29
بازدید: ۴١٢٠
آگهی: ١

سیم جوش، سیم نقره سیمبن، آلومنیوم، استالایت

سیم جوش، سیم نقره سیمبن، آلومنیوم، استالایت
تهران گاز توزیع کننده انواع سيم جوشهاي زيرپودري بدون آليژ، سيم جوشهاي زيرپودري كم آليژ، سيم جوشهاي زيرپودري آلياژي براي جوشكاري فولادهاي زنگ نزن، سيم جوشهاي ميگ/مگ بدون آلياژ براي جوشكاري با گاز محافظ، سيم جوشهاي ميگ / مگ كم آلياژ براي جوشكاري با گاز محافظ، سيم جوشهاي ميگ / مگ آلياژي براي جوشكاري فولادهاي زنگ نزن، سيم جوشهاي تيگ براي جوشكاري با گاز محافظ، سيم جوشهاي تيگ كم آلياژ براي جوشكاري با گاز محافظ، سيم جوشهاي تيگ آلياژي براي جوشكاري فولادهاي زنگ نزن، سيم جوشهاي توپودري براي جوشكاري با گاز محافظ
سیم جوش، سیم نقره سیمبن، آلومنیوم، استالایت
پایان تاریخ انقضا


آگهی های بروزرسانی شده

تمام حقوق محفوظ و متعلق به می باشد ©

طراحی سایت توسط ضابط