97/11/28 يكشنبه 21:59
باکس ورورد
آمار بازدید
97/11/28
بازدید: ۴٢٩۵
آگهی: ١

97/11/27
بازدید: ١٨٢٣
آگهی: ١

97/11/26
بازدید: ٢٠۶٢
آگهی: ٢

97/11/25
بازدید: ۵٠٠٣
آگهی: ١

97/11/24
بازدید: ٢١۴٠
آگهی: ٠

97/11/23
بازدید: ٢۴۶٧
آگهی: ٠

97/11/22
بازدید: ۶١٩۶
آگهی: ٧

استخدام برنامه نویس

استخدام برنامه نویس

يك شركت مهندسي معتبر نیاز به تعدادي برنامه نويس حرفه ای با تواناییهای زیر به
صورت ((پروژه ای)) نیازمند است

1- تسلط کامل به J2EEJava
2- تسلط کامل به php

3- تسلط کامل ASPc#vbnet
4- تسلط كامل به پروژه هاي پردازش تصوير
متقاضیان
سوابق و رزومه کامل خود را به همراه سایر توانمندیهای تخصصی به پست الکترونیکی
poroje01@gmail.com
ارسال نمایند

با تشكراستخدام،برنامه نویس
پایان تاریخ انقضا


آگهی های بروزرسانی شده

تمام حقوق محفوظ و متعلق به می باشد ©

طراحی سایت توسط ضابط