98/03/30 پنجشنبه 20:12
باکس ورورد
آمار بازدید
98/03/30
بازدید: ٢۴١۶
آگهی: ١

98/03/29
بازدید: ٣۶۶۵
آگهی: ٣

98/03/28
بازدید: ١٨۵٢
آگهی: ٢

98/03/27
بازدید: ٢۵٢۵
آگهی: ١

98/03/26
بازدید: ۵١۶٨
آگهی: ٣

98/03/25
بازدید: ٢١٨٩
آگهی: ٠

98/03/24
بازدید: ٢٣۶۴
آگهی: ٠

استخدام برنامه نویس

استخدام برنامه نویس

يك شركت مهندسي معتبر نیاز به تعدادي برنامه نويس حرفه ای با تواناییهای زیر به
صورت ((پروژه ای)) نیازمند است

1- تسلط کامل به J2EEJava
2- تسلط کامل به php

3- تسلط کامل ASPc#vbnet
4- تسلط كامل به پروژه هاي پردازش تصوير
متقاضیان
سوابق و رزومه کامل خود را به همراه سایر توانمندیهای تخصصی به پست الکترونیکی
poroje01@gmail.com
ارسال نمایند

با تشكراستخدام،برنامه نویس
پایان تاریخ انقضا


آگهی های بروزرسانی شده

تمام حقوق محفوظ و متعلق به می باشد ©

طراحی سایت توسط ضابط