98/03/30 پنجشنبه 20:39
باکس ورورد
آمار بازدید
98/03/30
بازدید: ٢۵١٩
آگهی: ١

98/03/29
بازدید: ٣۶۶۵
آگهی: ٣

98/03/28
بازدید: ١٨۵٢
آگهی: ٢

98/03/27
بازدید: ٢۵٢۵
آگهی: ١

98/03/26
بازدید: ۵١۶٨
آگهی: ٣

98/03/25
بازدید: ٢١٨٩
آگهی: ٠

98/03/24
بازدید: ٢٣۶۴
آگهی: ٠

میز پینگ پنگ شیشه ای

میز پینگ پنگ شیشه ای

شرکت نشاط آوران شهر پاک در کنار دیگر محصولات :مبلمان شهری ، تجهیزات زیبا سازی
شهری و کمک به ارتقاء ورزش همگانی در جامعه اقدام به تولید دستگاه بدن سازی پارکی
وست ورزشی که در فضاهای باز نظیر پا رک ها و مدارس نصب می گردند، نموده است الف)نوع
رنگ الکترواستاتیک(کورهای)میباشد که در دمای 200 درجه پخت داده میشود که سازگاری
باهر نوع آب وهوایی را داشته باشد
ب)بلبرینگهای بکار رفته از نوع 6304 ازنوع
روکشدار،خود روغنکار میباشد، درضمن جوشکاری قطعات با دستگاه CO2 انجام میگیرد
برای
دریافت کاتالوگ به سایت:WWW.NESHATSPORT.IR مراجعه فرماییدمیز پینگ پنگ شیشه ای ،لوازم ورزشی پارکی،
پایان تاریخ انقضا


آگهی های بروزرسانی شده

تمام حقوق محفوظ و متعلق به می باشد ©

طراحی سایت توسط ضابط