97/09/26 دوشنبه 02:41
باکس ورورد
آمار بازدید
97/09/26
بازدید: ٧۴۴
آگهی: ٠

97/09/25
بازدید: ۴٢١٣
آگهی: ١

97/09/24
بازدید: ٣٩٧۴
آگهی: ١٢

97/09/23
بازدید: ٣۴٧۵
آگهی: ١

97/09/22
بازدید: ۴۴۵٩
آگهی: ٢

97/09/21
بازدید: ۴٠٣٨
آگهی: ٠

97/09/20
بازدید: ٣٨٨٩
آگهی: ١

آموزش خصوصی و حرفه ای طراحی و راه اندازی وب سایت

ویژه دسته بندی
آموزش خصوصی و حرفه ای طراحی و راه اندازی وب سایت

آموزش خصوصی و حرفه ای طراحی و راه اندازی وب سایت ویژه افرادی که می خواهند به
سادگی وارد بازار کار شوند

توسط جدید ترین متدهای ارائه شده Microsoft

در دو
سطح مقدماتی و پیشرفته شامل سرفصلهای بسیار مفید و بروز

Database، AJAX، Net و


توسط استاد دانشگاه و کارشناس ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات

آقای مهندس
نایب - خانم مهندس شریفی

با قیمت بسیار مناسب

در محل شما یا
آموزشگاه

آشنایی با Net Freamework
انقلاب در توسعه وب
HTML و فرم های HTML

برنامه نویسی Server Side
برنامه نویسی Client Side
آشنایی با موجودیت و
ساختار Net Framework
C# و VB و دیگر زبان های Net
زبان واسط (Intermediate
Language)
زبان های دیگر Net
آشنایی با Common Language Runtime
کتابخانه
کلاس های Net
نقش Visual Studio
زبان C#
زبان های Net
مبانی زبان C#

حساسیت به حروف بزرگ و کوچک
نگارش توضیحات در C#
اتمام دستورات
بلوک ها

متغیرها و انواع داده ها
تعیین مقدار و مقداردهی اولیه
String ها و
کاراکترهای Escape
آرایه ها (Arrays)
شمارش پذیرها (Enumerations)
عملیات بر
روی متغیرها
تبدیل نوع (Type Cast)
دستورات شرطی
دستور if
دستور switch

حلقه ها
دستور for
دستور foreach
دستور while
متدها (Methods)

پارامترها
Method Overloading
Type ها، Object ها، و Namespace ها
مروری بر
کلاس ها
ساختار یک کلاس ساده
ساختن یک کلاس ساده
ایجاد یک نمونه از کلاس

افزودن Property ها
افزودن یک Method
افزودن یک Constructor
انواع Value و
انواع Reference
پاس کردن پارامترها بصورت Reference و بصورت Value
آشنایی با
Reference ها و Assembly ها
استفاده از Namespace ها
Import کردن Namespace ها

Assembly ها
کلاس نویسی پیشرفته
ارث بری (Inheritance)
اعضای Static
Cast
کردن Object ها
کلاس های Partial
Access Modifiers
آشنایی با Visual Studio
2008
Visual Studio چه امکاناتی به شما می دهد؟
ایجاد وب سایت ها
ایجاد یک
Web Application جدید
آشنایی با Solution Explorer
افزودن Web Form ها
طراحی
یک Web Page
افزودن Web Control ها
پنجره Properties
آناتومی یک Web Form

آشنایی با Web Form Markup
آشنایی با Page Directive
نوشتن کد
کلاس
Code-Behind
افزودن Event Handler ها
IntelliSense و Outlining
Outlining

لیست اعضا
Import کردن خودکار Namespace ها
شکل دهی و رنگی کردن خودکار
رفع
اشکال های برنامه (Debugging) در Visual Studio
Web Server ویژه Visual Studio

Debug کردن
تحت نظر گرفتن متغیرها
مقدمات Web Form ها
آناتومی یک ASPNET
Web Application
انواع فایل های ASPNET
دایرکتوری های یک ASPNET Application

آشنایی با Server Control ها
HTML Server Control ها
View State
Event
Handling
Error Handling
کلاس Page
هدایت کاربر به یک صفحه جدید
HTML
Encoding
Event های سطح Application
فایل Globalasax
Application Event های
دیگر
پیکربندی ASPNET
فایل webconfig
نگهداری تنظیمات سفارشی در فایل
webconfig
Web Control ها
شروع کار با Web Control ها
Web Control های پایه
ای
Tag های Web Control ها
کلاس های Web Control ها
کلاس پایه WebControl

واحدها (Units)
شمارش پذیرها (Enumerations)
رنگ ها (Colors)
فونت ها
(Fonts)
Focus
دکمه پیش فرض
کنترل های لیست
کنترل های لیستی چندگزینه ای

کنترل های Table
Event های Web Control ها و AutoPostBack
Event های PostBack
چگونه کار می کنند؟
چرخه زندگی (Life Cycle) صفحات
حفظ حالت (State Management)

مشکل حفظ حالت
آشنایی با View State
ViewState Collection
یک مثال از View
State
امن کردن View State
غیرقابل دستکاری کردن View State
View State خصوصی

حفظ کردن مقدار Variable Member ها - فیلدها
نگهداری اشیاء سفارشی
Cookie ها

یک مثال از کاربرد Cookie ها
Session State
ردیابی Session
بکارگیری
Session State
یک مثال از Session State
پیکربندی Session State
Cookieless

Timeout
Mode
InProc
Off
StateServer
SQLServer
Application State

مروری بر گزینه های موجود برای حفظ حالت (State Management)
بررسی اعتبار
(Validation)
آشنایی با بررسی اعتبار
کنترل های Validator
بررسی اعتبار سمت
سرور
بررسی اعتبار سمت Client
کنترل های بررسی اعتبار
یک مثال ساده از بررسی
اعتبار
گزینه های دیگر نمایشی
بررسی اعتبار بصورت دستی
بررسی اعتبار با
استفاده از Regular Expressions
یک فرم مدیریت مشتری با امکان بررسی اعتبار

گروه های بررسی اعتبار (Validation Groups)
User Control ها و استفاده از
گرافیک
User Control ها
ایجاد یک User Control ساده
User Control های مستقل

User Control های یکپارچه
Event های User Control ها
پاس کردن اطلاعات با
استفاده از Event ها
رسم عناصر گرافیکی
رسم ابتدایی
رسم کردن یک تصویر سفارشی

قرار دادن تصویر سفارشی در صفحات وب
قالب تصویر و کیفیت
استفاده از Style ها،
Theme ها، و Master Page ها
انواع Style ها
ایجاد یک Inline Style ساده
ایجاد
یک Style Sheet
بکار بردن قواعد Style Sheet
Theme ها
Theme ها چگونه کار می
کنند؟
بکار گرفتن یک Theme ساده
رفع تداخل بین Theme ها
ایجاد چند Skin مختلف
برای یک کنترل
Skin ها پیشرفته
آشنایی با Master Page ها
یک Master Page و
Content Page ساده
Master Page ها و Content Page ها چگونه متصل می شوند؟
یک
Master Page با چند ناحیه برای Content ها
محتویات پیش فرض
Master Page ها و
مسیرهای نسبی
مباحث پیشرفته درباره Master Page ها
چینش مبتنی بر جداول
نوشتن
کد در Master Page ها
کار با Master Page ها از طریق کد
مرور مطالب این بخش

مقدمات ADONET
مدیریت داده ها چیست؟
پیکربندی Database
SQL Server Express

مرور و دستکاری داده ها در Visual Studio
مفاهیم SQL
اجرای Query ها در
Visual Studio
دستور Select
دستور Update
دستور Insert
دستور Delete

آشنایی با ADONET
Namespace ها مربوط به داده ها
کلاسهای Data Provider

دسترسی مستقیم به داده ها
ایجاد یک Connection
دستور Select
DataReader

نتیجه گیری
بروزرسانی داده ها
دسترسی غیرمتصل (Disconnected) به داده ها

انتخاب داده های غیرمتصل
انتخاب چند جدول بصورت همزمان
تعریف رابطه ها
مرور
مطالب این بخش
Data Binding
آشنایی با Data Binding
انواع Data Binding در
ASPNET
Data Binding چگونه کار می کند؟
Data Binding تک مقداری
یک مثال ساده
از Data Binding
Data Binding ساده با استفاده از Property ها
مشکلات Data
Binding
استفاده از کد بجای Data Binding ساده
Data Binding با مقادیر تکرار
شونده
Data Binding با استفاده از List Control های ساده
یک مثال ساده از List
Binding
Collection های Strongly Typed
Binding چندگانه
Data Binding با
استفاده از یک Dictionary Collection
استفاده از مشخصه DataValueField
Data
Binding با استفاده از ADONET
ایجاد یک Record Editor
کنترل های Data Source

چرخه حیات صفحه هنگام Data Binding
SqlDataSource
انتخاب رکوردها
دستورات
پارامتر دار
پاسخ دهی به خطاها
بروزرسانی رکوردها
مرور مطالب این بخش
Data
Control ها
GridView
ساخته شدن خودکار ستون ها
تعریف ستون ها
فرمت کردن
GridView
فرمت کردن فیلدها
استفاده از Style ها
فرمت کردن مقادیر خاص

انتخاب یک ردیف از GridView
افزودن یک دکمه انتخاب
استفاده از مورد انتخاب
شده برای ایجاد صفحات Master/Detail
ویرایش کردن با استفاده از GridView
Sort
کردن و Paging با استفاده از GridView
Sort کردن
Paging
استفاده از Template
های GridView
استفاده از چند Template
ویرایش کردن Template ها در Visual
Studio
Handle کردن Event ها در یک Template
ویرایش کردن رکوردها با استفاده از
یک Template
DetailView و FormView
DetaiView
FormView
مرور مطالب این بخش

کار کردن با فایل ها و Stream ها
کار با فایل ها در Web Application
کسب
اطلاعات درباره File System
کلاس Path
کلاس های Directory و File
کلاس های
DirectoryInfo و FileInfo
کلاس DriveInfo
یک مثال از یک File
owser
خواندن
و نوشتن با استفاده از Stream ها
کار با فایل های متنی
کار با فایل های باینری

میان بر هایی برای خواندن و نوشتن فایل ها
یک مثال از یک Guest Book
فراهم
کردن امکان Upload کردن فایل ها
کنترل FileUpload
مرور مطالب این بخش
امنیت
وب سایت
آشنایی با پیش نیازهای امنیت
مدل امنیت در ASPNET
وب سرور Visual
Studio
احراز هویت و کنترل دسترسی
Forms Authentication
تنظیمات webconfig

قواعد کنترل دسترسی
صفحه Login
حفظ محرمانگی با استفاده از SSL
ایجاد یک
Certificate Request
Secure Socket Layer
مرور مطالب این بخش
ASPNET AJAX

آشنایی با AJAX
AJAX در کجا خوب است؟
AJAX در کجا خوب نیست؟
ابزارهای AJAX
در ASPNET
ScriptManager
بازخوانی های Partial
یک تست ساده با استفاده از
UpdatePanel
مدیریت خطاها
بروزرسانی شرطی
Trigger ها
اطلاع از پیشرفت
عملیات
نمایش یک Progress Bar شبیه سازی شده
انصراف از انجام عملیات
بازخوانی
در بازه های زمانیآموزش، وب، طراحی، طراحی وب، خصوصی، ASP، ASP.Net، Visual Studio، وب سایت، C#، مشهد، استاد دانشگاه، Microsoft، نایب، شریفی

بازدید: ١۵٠۵
تاریخ ارسال: 97/04/24 | تاریخ انقضا: 97/10/21 | تاریخ بروزرسانی: 90/07/07
تماس بگیرید
مشهد


فرم تماس با آگهی دهنده

SecImgSesآگهی های بروزرسانی شده
93/07/16 چهارشنبه 12:45 آموزشSharePoint کمپ تخصصی SharePoint آموزش حرفه ای Microsoft SharePoint توسعه برنامه های کاربردی با شیرپوینت 2010 برنامه نویسی تخصصی در Sharepoint توسط Visual Studio به زبان # C تحت پروژه ASPNET پیکربندی و مدیریت شیرپوینت 2010 مدیریت و ساخت وب سایت توسط SharePoint 65 ساعت آموزش تخصصی بصورت حضوری ...
سارینالیرنینگ ، تهران ، شماره تماس: mosh
92/01/27 سه شنبه 13:09 آغاز دوره جدید کلاسهای دورسنجی آغاز دوره جدید کلاسهای دورسنجی دوره جدید دورسنجی (Remote Sensing) در شرکت سامانه نگار زمین برگزار می گردد هزینه دوره برای هر نفر مبلغ 1600000 ریال میباشد جهت بهره مندی از تخفیف های ویژه و اطلاع از سر فصل های این دوره به سایت شرکت مراجعه نمایید با توجه به تعداد محدود ظرفیت باقیمانده در صورت تمایل ...
شركت سامانه نگارزمين ، تهران ، شماره تماس: mosh
92/01/27 سه شنبه 13:08 آغاز دوره جدید کلاسهای اصول تهیه طرح های اکتشافی  بدینوسیله به اطلاع میرساند که دوره جدید اصول تهیه طرح های اکتشافی در شرکت سامانه نگار زمین برگزار می گردد جهت بهره مندی از تخفیف های ویژه و اطلاع از سر فصل های این دوره به سایت شرکت مراجعه نمایید با توجه به تعداد محدود ظرفیت باقیمانده در صورت تمایل به شرکت در دوره مذکور اقدام به ثبت نام فرمایید شم ...
شركت سامانه نگارزمين ، تهران ، شماره تماس: mosh
92/01/27 سه شنبه 13:08 آغاز دوره جدید کلاسهای Rockworks آغاز دوره جدید کلاسهای Rockworks بدینوسیله به اطلاع میرساند که دوره جدید آموزش نرم افزار Rockworks در شرکت سامانه نگار زمین برگزار می گردد هزینه دوره برای هر نفر مبلغ 2000000 ریال میباشد جهت بهره مندی از تخفیف های ویژه و اطلاع از سر فصل های این دوره به سایت شرکت مراجعه نمایید با توجه به تعداد محدو ...
شركت سامانه نگارزمين ، تهران ، شماره تماس: mosh
92/01/27 سه شنبه 13:06 آغاز دوره جدید کلاسهای Datamine 91 آغاز دوره جدید کلاسهای Datamine در زمستان 91 بدینوسیله به اطلاع میرساند که دوره جدید آموزش نرم افزار Datamine در شرکت سامانه نگار زمین برگزار می گردد .جهت بهره مندی از تخفیف های ویژه و اطلاع از سر فصل های این دوره به سایت شرکت مراجعه نمایید با توجه به تعداد محدود ظرفیت باقیمانده در صورت تمایل به شر ...
شركت سامانه نگارزمين ، تهران ، شماره تماس: mosh
92/01/27 سه شنبه 13:05 آغاز دوره جدید کلاسهای مقاله نویسی ISI آغاز دوره جدید کلاسهای مقاله نویسی ISI پاييز 91 بدینوسیله به اطلاع میرساند که دوره جدید مقاله نویسی ISIدر شرکت سامانه نگار زمین برگزار می گردد جهت بهره مندی از تخفیف های ویژه و اطلاع از سر فصل های این دوره به سایت شرکت مراجعه نمایید با توجه به تعداد محدود ظرفیت باقیمانده در صورت تمایل به شرکت در ...
شركت سامانه نگارزمين ، تهران ، شماره تماس: mosh
92/01/27 سه شنبه 13:01 آغاز دوره جدید کلاسهای ArcGIS مقدماتی آغاز دوره جدید کلاسهای ArcGIS مقدماتی بدینوسیله به اطلاع میرساند که دوره جدید آموزش نرم افزار ArcGIS مقدماتی در شرکت سامانه نگار زمین برگزار می گردد هزینه دوره برای هر نفر مبلغ 1600000 ریال میباشد جهت بهره مندی از تخفیف های ویژه و اطلاع از سر فصل های این دوره به سایت شرکت مراجعه نمایید با توجه به ...
شركت سامانه نگارزمين ، تهران ، شماره تماس: mosh
91/10/18 دوشنبه 13:40  دوره جدید کلاسهای Envi دوره جدید کلاسهای Envi بدینوسیله به اطلاع میرساند که دوره جدید آموزش نرم افزار Envi در شرکت سامانه نگار زمین برگزار می گردد هزینه دوره برای هر نفر مبلغ 1600000 ریال میباشد جهت بهره مندی از تخفیف های ویژه و اطلاع از سر فصل های این دوره به سایت شرکت مراجعه نمایید با توجه به تعداد محدود ظرفیت باقیم ...
شركت سامانه نگارزمين ، تهران ، شماره تماس: mosh
91/10/18 دوشنبه 13:40 آغاز دوره جدیدکلاسهای ArcGIS پیشرفته آغاز دوره جدیدکلاسهای ArcGIS پیشرفته بدینوسیله به اطلاع میرساند که دوره جدید آموزش نرم افزار ArcGIS پیشرفته در شرکت سامانه نگار زمین برگزار می گردد هزینه دوره برای هر نفر مبلغ 1800000 ریال میباشد جهت بهره مندی از تخفیف های ویژه و اطلاع از سر فصل های این دوره به سایت شرکت مراجعه نمایید با توجه به ت ...
شركت سامانه نگارزمين ، تهران ، شماره تماس: mosh
91/10/18 دوشنبه 13:39 آغاز دوره جدید کلاسهای Arcobject آغاز دوره جدید کلاسهای Arcobject بدینوسیله به اطلاع میرساند، دوره جدید آموزش نرم افزار ArcObject ( برنامه نویسی GIS ) در شرکت سامانه نگار زمین برگزار می گردد . جهت بهره مندی از تخفیف های ویژه و اطلاع از سر فصل های این دوره به سایت شرکت مراجعه نمایید با توجه به تعداد محدود ظرفیت باقیمانده در صورت ...
شركت سامانه نگارزمين ، تهران ، شماره تماس: mosh

تمام حقوق محفوظ و متعلق به می باشد ©

طراحی سایت توسط ضابط