96/10/28 پنجشنبه 23:40
باکس ورورد


ثبت نام
کلمه عبور جدید
آمار بازدید
96/10/28
بازدید: ۵۶۶٩

96/10/27
بازدید: ٢٩٣٠

96/10/26
بازدید: ۴٨٧٢

96/10/25
بازدید: ٢٣۴٠

96/10/24
بازدید: ١٧۵۶

96/10/23
بازدید: ۵٢٣٠

96/10/22
بازدید: ٣۵۶١

مطلب ها تعرفه تبلیغات
پرینت

بازدید: ٩٩٨
48/10/11 پنجشنبه 03:30
تعرفه تبلیغات در سایت تبلیغات اینترنتی ایرانی آگهی
 
ردیف شرح قیمت (ریال)
1 تعرفه هر ستاره آگهی 70.000
2 تعرفه ویژه کردن آگهی 30.000
3 تعرفه نمایش در صفحه اول به صورت تصویری 30.000
4 تعرفه نمایش در صفحه اول به صورت متنی 10.000
5 تعرفه نمایش نماد ویژه و متمایز در صفحه اول 30.000
6 تعرفه لینک آگهی 70.000
7 تعرفه افزایش تاریخ انقضا به ازای هر روز 7.000
8 تعرفه تصاویر غیر رایگان به ازای هر تصویر 50.000

 


تمام حقوق محفوظ و متعلق به می باشد ©

طراحی سایت توسط ضابط